Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.knjige.kombib.rs

28

Proizvoda
 • Knjiga govori o IMS-u (IP Multimedia subsystem) koji je svoju široku primenu pronašao evolucijom mreža treće generacije (3G). On omogućava da se korisnicima obezbedi mobilni pristup svim servisima koje internet pruža.Svojim sadržajem knjiga obuhvata oblasti: uvod u IMS, IMS arhitektura, signalizaciona ravan u okviru IMS-a, ravan prenosa u okviru IMS-a i realizacija servisa u okviru IMS-a.

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  590 RSD

  5 €

 • .........................................................................11 1.1 Uvod ...............................................................................................11 1.2 Arhitektura GSM mreže......................................................................12 1.3 • 1G, 2G, 3G, 4G i 5G... • GSM/GPRS PLOČICE..............................................................20 2.1 GSM Click pločica ..............................................................................20 2.2 Korišćenje GSM Click pločice na računaru .............................................25 2.3 GSM AT komande za GSM Click pločicu ...............................................28 2.3.1 Sintaksa AT komandi ......................................................................29 2.3.2 AT komande za opštu namenu .........................................................30 2.3.3 Pristup telefonskom imeniku

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.540 RSD

  13,05 €

 • .13 Ultrazvučni merač daljine 4.14 Digitalni termometar 5 Ekspert 5.1 Određivanje zvučne učestanosti 5.2 Ping (Jesi li tamo?) 5.2.1 Konektovani na ruter 5.2.2 Direktna veza sa PC-om 5.2.3 Softver 5.3 Veb server 5.4 Dizajn Vašeg sopstvenog E-bloka 5.4.1 Analogni test signal 5.4.2 Mikrofonsko predpojačaloro 5... tako da na kraju možete biti ponosni na savladane napredne aplikacije sa mikrokontrolerom. Sadržaj Predgovor 1 Šta vam je potrebno 2 Uputstvo za rad 2.1 Koncept 2.2 Hardver 2.3 Softver 2.4 Simulacij 2.5 Prebacivanje programa na mikrokontroler 2.6 Spremnost za upotrebu 3 Osnove 3.1 LCD displej 3.2 Trčeća svetla 3.3 Tajno zvonce 3.4 Serijska komunikacija - USB6) 3.5 Analogno digitalno pretvaranje 3.6 Prekidač koji se aktivira kad se smrači 3.7 Rasterivač tinejdžera 3.8 Prekidač koji se aktivira zvukom 3.9 Odnos smeše vazduha i goriva 4 Napredni projekti 4.1 Vref+ 4.2 Sopstveni znakovi 4.3 Animacija

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.530 RSD

  12,97 €

 • konstrukcije (STR) i graničnog stanja tla (GEO) 261 10.5.2.1 Parcijalni faktori za dejstva (gF) ili efekte od dejstava (gE) 261 10.5.2.2 Parcijalni faktori za parametre tla (gM) 262 10.5.2.3 Parcijalni faktori otpora (gR) za plitko temeljenje 262 10.5.2.4 Parcijalni faktori otpora (gR) prednapregnutih sidara 263 10.5.2.5 Parcijalni faktori otpora (gR) za potporne konstrukcije 263 10.5.3 Parcijalni faktori za provjeru stanja uzgona (UPL) 263 10.5.4 Parcijalni faktori za stanje hidrauličkog loma u tlu (HYD) 264 10.6 Parcijalni faktori za projektne pristupe 1, 2, 3 265 10.6.1 Opšte napomene 265 10... sc. Ismet Gušić Iz sadržaja: 1. UVOD 9 2. PODELA I GRADNJA POTPORNIH KONSTRUKCIJA 12 2.1 Gradnja potpornih konstrukcija 14 2.1.1 Obračun radova 16 3. ZASIPANE POTPORNE KONSTRUKCIJE 18 3.1 Potporni zidovi od kamena i gabioni 19 3.2 Zidanje obraĎenim lomljenim kamenom u cementnom malteru 20 3.3 Zidanje

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.760 RSD

  14,92 €

 • ubice pokreću istoriju. Najlepše od svega je što takve pojave zaista i postoje u istoriji. O knjizi: Istorija je... (a) gomila gluposti (b) košmar iz kog želim da se probudim (c) zaražena lažima kao uličarka sifilisom Uparite: (1) Stiven Dedalus (Odiseja Džejmsa Džojsa) (2) Henri Ford (3) Artur... izvor proteina u ishrani širokih narodnih masa. Osnova popularnih specijaliteta bili su grgeč, som i cipal. Za dezert su jeli voće - smokve, urme, nar, grožđe i lubenice. Ljubiteljima leda za viski i ostale namene: 10 000 g.p.n.e. Led na polovima počinje da se topi i podiže nivo mora za 30 m... izdržljivu pustinjsku "lađu" - kamilu koja ih je nosala od jedne do druge oaze. U centralnoj Aziji su se odlučili za konje i ovce i lutali hiljadama kilometara u potrazi za dobrom ispašom. Inuiti su naučili da prave kuće od leda. ŠTA SE ZGODI KAD SE 2 500 000 g.p.n.e. Homo habilis, prvi pračovek, koristi

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  880 RSD

  7,46 €

 • tabele Dodatak D Strategije keša za žrtvovane blokove D.1 Keš za žrtvovane blokove D.2 Selektivni keš za žrtvovane blokove Dodatak E Isprepletana memorija Dodatak F Internacionalna referentna azbuka Dodatak G Algoritmi za zamenu stranica virtuelne memorije G.1 Optimalni G.2 Najmanje nedavno korišćeni G.3 Prema redosledu dolaska G.4 Drugi algoritmi za zamenu stranica Dodatak H Rekurzivne procedure H.1 Rekurzija H.2 Predstavljanje stabla aktivacije H.3 Obrada steka H.4 Rekurzija i iteracija Dodatak I Dodatne teme o protočnoj obradi instrukcija I.1 Tabele protočne obrade za rezervaciju I.2 Baferi... Poglavlje 0 Vodič za čitaoce i nastavnike 1 0.1 Kratak pregled knjige 2 0.2 Vodič za čitaoce i nastavnike 2 0.3 Zašto studirati organizaciju i arhitekturu računara 3 0.4 Internet i veb resursi 5 DEO 1 PREGLED 6 Poglavlje 1 Uvod 6 1.1 Organizacija i arhitektura 7 1.2 Struktura i funkcija 8 1.3 Ključni

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  2.808 RSD

  23,8 €

 • structural architectures are needed to greatly improve system performance and network scalability while significantly reducing the cost of equipment and deployment. Dr. Rhee covers the technological development of wired/wireless internet communications in compliance with each iterative generation up to 4G... security issues. Features: Written by a top expert in information security Gives a clear understanding of wired/wireless mobile internet technologies Presents complete coverage of various cryptographic protocols and specifications needed for 3GPP: AES, KASUMI, Public-key and Elliptic curve cryptography Forecast new features and promising 4G packet-switched wireless internet technologies for voice and data communications Provides MIMO/OFDMA-based for 4G systems such as Long Term Evolution (LTE), Ultra Mobile Broadband (UMB), Mobile WiMax or Wireless Broadband (WiBro) Deals with Intrusion Detection System

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
 • Closing 347 13.4 System Development Life Cycle 349 Case 13.2, Business Case: Steve Jobs’ Project Management Style 353 Case 13.3, Demo Case: Mavenlink Project Management Software 354 Glossary G-1 Organizational Index O-1 Name Index N-1 Subject Index S-1... Management 10 1.3 Competitive Advantage and SWOT Analysis 14 1.4 Enterprise Technology Trends 20 1.5 IT Expertise Adds Value to Your Career 22 Case 1.2, Business Case: Pei Wei Asian Diner Deploys Mobile and Social Channels 25 Case 1.3, Video Case: London’s PIE Mapping Grows to Global Scale with Cloud Services 26 2 Data Governance, IT Architecture, and Cloud Strategies 27 Case 2.1, Opening Case: Grupo Fármacos Builds Business Capabilities 28 2.1 Data Governance Strategy 30 2.2 Enterprise IT Architecture 35 2.3 Information and Decision Support Systems 40 2.4 Data Centers and Cloud Computing 46 2.5 Cloud

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
 • dobiti 20 do 25 časova samostalno vođene obuke Sistemski zahtevi: Windows 800+ MHz Intel Pentium III procesor ili ekvivalentan, sa Microsoft Windows 2000/XP operativnim sistemom Macintosh 600 MHz Power Mac G3 ili bolji, sa Mac OS X 10.3, ili 10.4 operativnim sistemom Kratak sadržaj: Uvod u ActionScript 2

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  972 RSD

  8,24 €

 • O knjizi Obrađene su i fiksne mreže – ADSL, gigabitni Ethernet, MPLS i P2P mreže, a tu su i nove informacije o 3G mrežama za mobilnu telefoniju, FTTH i RFID mrežama, mrežama otpornim na kašnjenje podataka i o bezbednosti u 802.11 mrežama. Dopunjeno je i gradivo o usme­ravanju paketa na Internetu... Predgovor Poglavlje 1: Uvod Poglavlje 2: Fizički sloj Poglavlje 3: Sloj veze podataka Poglavlje 4: Podsloj za upravljanje pristupom medijumima Poglavlje 5: Mrežni sloj Poglavlje 6: Transportni sloj Poglavlje 7: Sloj aplikacija Poglavlje 8: Bezbednost u mreži Poglavlje 9: Dodatna literatura i bibliografija...,5 miliona evra za istraživanja na polju računarskih sistema visoke pouzdanosti. Tanenbaum je takođe autor ili koautor sledećih knjiga (sva izdanja kompanije Prentice Hall): Structured Computer Organization, 5th Ed., Operating Systems Design and Implementation, 3rd Ed. i Distributed Systems: Principles and

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  3.200 RSD

  27,12 €

28

Proizvoda