Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.knjige.kombib.rs

28

Proizvoda
 • Knjiga govori o IMS-u (IP Multimedia subsystem) koji je svoju široku primenu pronašao evolucijom mreža treće generacije (3G). On omogućava da se korisnicima obezbedi mobilni pristup svim servisima koje internet pruža.Svojim sadržajem knjiga obuhvata oblasti: uvod u IMS, IMS arhitektura, signalizaciona ravan u okviru IMS-a, ravan prenosa u okviru IMS-a i realizacija servisa u okviru IMS-a.

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  590 RSD

  5 €

  4.14 Digitalni termometar5 Ekspert5.1 Određivanje zvučne učestanosti 5.2 Ping (Jesi li tamo?)5.2.1 Konektovani na ruter5.2.2 Direktna veza sa PC-om 5.2.3 Softver 5.3 Veb server5.4 Dizajn Vašeg sopstvenog E-bloka5.4.1 Analogni test signal5.4.2 Mikrofonsko predpojačaloro5.5 Idemo na proizvodnju - Rasterivač... tako da na kraju možete biti ponosni na savladane napredne aplikacije sa mikrokontrolerom.SadržajPredgovor 1 Šta vam je potrebno 2 Uputstvo za rad 2.1 Koncept2.2 Hardver2.3 Softver2.4 Simulacij2.5 Prebacivanje programa na mikrokontroler2.6 Spremnost za upotrebu 3 Osnove3.1 LCD displej 3.2 Trčeća svetla 3.3 Tajno zvonce3.4 Serijska komunikacija - USB6)3.5 Analogno digitalno pretvaranje3.6 Prekidač koji se aktivira kad se smrači3.7 Rasterivač tinejdžera3.8 Prekidač koji se aktivira zvukom3.9 Odnos smeše vazduha i goriva 4 Napredni projekti4.1 Vref+4.2 Sopstveni znakovi4.3 Animacija 4.4 Generisanje

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.530 RSD

  12,97 €

  .........................................................................11 1.1 Uvod ...............................................................................................11 1.2 Arhitektura GSM mreže......................................................................12 1.3 • 1G, 2G, 3G, 4G i 5G... • GSM/GPRS PLOČICE..............................................................20 2.1 GSM Click pločica ..............................................................................20 2.2 Korišćenje GSM Click pločice na računaru .............................................25 2.3 GSM AT komande za GSM Click pločicu ...............................................28 2.3.1 Sintaksa AT komandi ......................................................................29 2.3.2 AT komande za opštu namenu .........................................................30 2.3.3 Pristup telefonskom imeniku

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.540 RSD

  13,06 €

 • ubice pokreću istoriju. Najlepše od svega je što takve pojave zaista i postoje u istoriji. O knjizi: Istorija je... (a) gomila gluposti (b) košmar iz kog želim da se probudim (c) zaražena lažima kao uličarka sifilisom Uparite: (1) Stiven Dedalus (Odiseja Džejmsa Džojsa) (2) Henri Ford (3) Artur... izvor proteina u ishrani širokih narodnih masa. Osnova popularnih specijaliteta bili su grgeč, som i cipal. Za dezert su jeli voće - smokve, urme, nar, grožđe i lubenice. Ljubiteljima leda za viski i ostale namene: 10 000 g.p.n.e. Led na polovima počinje da se topi i podiže nivo mora za 30 m... izdržljivu pustinjsku "lađu" - kamilu koja ih je nosala od jedne do druge oaze. U centralnoj Aziji su se odlučili za konje i ovce i lutali hiljadama kilometara u potrazi za dobrom ispašom. Inuiti su naučili da prave kuće od leda. ŠTA SE ZGODI KAD SE 2 500 000 g.p.n.e. Homo habilis, prvi pračovek, koristi

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  880 RSD

  7,46 €

  Najmanje nedavno korišćeniG.3 Prema redosledu dolaskaG.4 Drugi algoritmi za zamenu stranicaDodatak H Rekurzivne procedureH.1 RekurzijaH.2 Predstavljanje stabla aktivacijeH.3 Obrada stekaH.4 Rekurzija i iteracijaDodatak I Dodatne teme o protočnoj obradi instrukcijaI.1 Tabele protočne obrade za rezervaciju... za čitaoce i nastavnike 10.1 Kratak pregled knjige 20.2 Vodič za čitaoce i nastavnike 20.3 Zašto studirati organizaciju i arhitekturu računara 30.4 Internet i veb resursi 5DEO 1 PREGLED 6Poglavlje 1 Uvod 61.1 Organizacija i arhitektura 71.2 Struktura i funkcija 81.3 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi 14Poglavlje 2 Evolucija i performansa računara 152.1 Kratka istorija računara 162.2 Projektovanje za performansu 372.3 Više jezgara, MIC i GPGPU 432.4 Evolucija arhitekture Intel x86 442.4 Ugrađeni sistemi i ARM 452.6 Procena performanse 492.7 Dodatna literatura 592.8 Ključni pojmovi, kontrolna

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  2.808 RSD

  23,81 €

  M) 26210.5.2.3 Parcijalni faktori otpora (gR) za plitko temeljenje 26210.5.2.4 Parcijalni faktori otpora (gR) prednapregnutih sidara 26310.5.2.5 Parcijalni faktori otpora (gR) za potporne konstrukcije 26310.5.3 Parcijalni faktori za provjeru stanja uzgona (UPL) 26310.5.4 Parcijalni faktori za stanje.... Ismet GušićIz sadržaja:1. UVOD 92. PODELA I GRADNJA POTPORNIH KONSTRUKCIJA 122.1 Gradnja potpornih konstrukcija 142.1.1 Obračun radova 163. ZASIPANE POTPORNE KONSTRUKCIJE 183.1 Potporni zidovi od kamena i gabioni 193.2 Zidanje obraĎenim lomljenim kamenom u cementnom malteru 203.3 Zidanje potpornog zida poluklesanim kamenom 213.4 Zidanje potpornog zida obraĎenim kamenom 213.5 Način zidanja potpornih zidova od kamena 213.6 Zidovi od gabiona 233.7 Potporni zidovi od betona i armiranog betona 323.7.1 Gravitacioni (masivni) betonski zidovi 343.7.2 Armirano betonski potporni zidovi 363.7.3 Potporni zidovi

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.760 RSD

  14,92 €

 • structural architectures are needed to greatly improve system performance and network scalability while significantly reducing the cost of equipment and deployment. Dr. Rhee covers the technological development of wired/wireless internet communications in compliance with each iterative generation up to 4G... security issues. Features: Written by a top expert in information securityGives a clear understanding of wired/wireless mobile internet technologiesPresents complete coverage of various cryptographic protocols and specifications needed for 3GPP: AES, KASUMI, Public-key and Elliptic curve cryptographyForecast new features and promising 4G packet-switched wireless internet technologies for voice and data communicationsProvides MIMO/OFDMA-based for 4G systems such as Long Term Evolution (LTE), Ultra Mobile Broadband (UMB), Mobile WiMax or Wireless Broadband (WiBro)Deals with Intrusion Detection System

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
 • Jobs’ Project Management Style 353Case 13.3, Demo Case: Mavenlink Project Management Software 354Glossary G-1Organizational Index O-1Name Index N-1Subject Index S-1... Growth, Profitability, and Innovation1 Digital Technology Creates New Levers for Growth and Improved Performance 1Case 1.1, Opening Case: China’s Digitization Expands Business Opportunities and GDP 21.1 Digital Technology Transforming How Business Is Done 41.2 Business Process Management 101.3 Competitive Advantage and SWOT Analysis 141.4 Enterprise Technology Trends 201.5 IT Expertise Adds Value to Your Career 22Case 1.2, Business Case: Pei Wei Asian Diner Deploys Mobile and Social Channels 25Case 1.3, Video Case: London’s PIE Mapping Grows to Global Scale with Cloud Services 262 Data Governance

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
 • dobiti 20 do 25 časova samostalno vođene obuke Sistemski zahtevi: Windows800+ MHz Intel Pentium III procesor ili ekvivalentan, sa Microsoft Windows 2000/XP operativnim sistemom Macintosh600 MHz Power Mac G3 ili bolji, sa Mac OS X 10.3, ili 10.4 operativnim sistemom Kratak sadržaj: Uvod u ActionScript 2

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  972 RSD

  8,24 €

 • O knjizi Obrađene su i fiksne mreže – ADSL, gigabitni Ethernet, MPLS i P2P mreže, a tu su i nove informacije o 3G mrežama za mobilnu telefoniju, FTTH i RFID mrežama, mrežama otpornim na kašnjenje podataka i o bezbednosti u 802.11 mrežama. Dopunjeno je i gradivo o usme­ravanju paketa na Internetu... Predgovor Poglavlje 1: Uvod Poglavlje 2: Fizički sloj Poglavlje 3: Sloj veze podataka Poglavlje 4: Podsloj za upravljanje pristupom medijumima Poglavlje 5: Mrežni sloj Poglavlje 6: Transportni sloj Poglavlje 7: Sloj aplikacija Poglavlje 8: Bezbednost u mreži Poglavlje 9: Dodatna literatura i bibliografija...,5 miliona evra za istraživanja na polju računarskih sistema visoke pouzdanosti. Tanenbaum je takođe autor ili koautor sledećih knjiga (sva izdanja kompanije Prentice Hall): Structured Computer Organization, 5th Ed., Operating Systems Design and Implementation, 3rd Ed. i Distributed Systems: Principles and

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  3.200 RSD

  27,13 €

28

Proizvoda