Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.agmknjiga.co.rs

130

Proizvoda
  godina: 2004,strana: 831+ 856,povez: tvrd,format: 22x21 cm TERMOTEHNIČAR je nezaobilazno delo u oblasti termotehnike, termoenergetike, procesne tehnike i hidrotehnike. Sadrži ukupno 22 poglavlja, od kojih svako za sebe predstavlja istovremeno celinu, ali i integralno sveobuhvatnu materiju iz navedenih tehničkih poddisciplina. Svako poglavlje, ima detaljne teorijske osnove i zatim niz praktičnih dijagrama, nomograma i tabela. Da bi se materija brže koristila pojedina poglavlja su ilustrovana nizom prikaza rešenja tehničkih problema koji se javljaju u praksi, i u konkretnim pitanjima. Cena: 7590,00 rsd 6600,00 rsd

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  Imenovanje, određivanje i izuzimanje veštaka1.2 Način veštačenja i odgovornost2. UTVRĐIVANJE UZROKA POŽARA2.1 Metode utvrđivanja centra požara2.1.1 Statička metoda2.1.2 Dinamička metoda2.1.3 Metoda eliminacije3. TRAGOVI POŽARA3.1 Uviđaj i tragovi u okolini objekta 3.2 Spoljašnji tragovi 3.3 Unutrašnji... izvanredna metodologija, tako da svaki od njih može da bude uzorak za pristup i način rešavanja problema otkrivanja uzroka, kao i za praktičnu primenu teorijskih znanja u veštačenju požara i eksplozija.Ovaj priručnik koncepcijski se sastoji od dve celine odnosno, prvog teoretskog dela koji nije namenjen... predstavlja izuzetnu vrednost jer se za razliku od prvog dela koji je više teoretski, ovde radi o primerima veštačenja odnosno jedinstvenom slučaju koji se nigde u literaturi ne može pronaći. U tom smislu, svaki od prikazanih primera odlikuje izvanredna metodologija, tako da svaki od njih može da bude uzorak

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  Sadržaj:Predgovor1 Uvod1.1 Osnovne napomene o cevovodima1.2. Projektovanje cevovoda1.3. Montaža cevovoda1.4. Propisi i zakonska regulativa za obavljanje poslova na izradi cevovoda1.5. Materijali za izradu cevovoda2. Organizacija i izvoðenje poslova montaže i zavarivanje cevovoda2.1. Tehnološko- pripremni radovi2.1. 1 .Analiza projekta cevovoda2.1.2 Analiza terena2.1 Definisanje trase cevovoda2.2 Organizacija gradilišta i mere bezbednosti2.3 Mehanizacija i oprema za izvoðenje radova na postavljanju cevovoda2.4 Pripremni radovi na poslovima montaže cevovoda2.4.1 Priprema radnih mesta2.4.2. Priprema terena i radovi na iskopu2.4.3. Organizacija tehnike za trasport i polaganje cevi2.5 Postavljanje cevi i priprema za zavarivanje2.6 Organizacija zavarivačkih radova2.7 Tehnologija zavarivanja cevovoda2.7.1 Izbor postupka zavarivanja2.7.2 Izbor opreme za zavarivanje2.7.3 Izbor dodatnog materijala2

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  menadžmenta, ali i svim drugim kadrovima koji se bave ovom problematikom.Sadržaj: 1. UVOD U OPERACIONI MENADŽMENT 1.1. ŠTA JE OPERACIONI MENADŽMENT? 1.1.1. PRIMERI ZADATAKA 1.1.2. ZADACI 1.2. PRIMERI „OPERACIJA” 1.3. KLJUČNE ULOGE OPERACIONOG MENADŽMENTA 1.4. IZBOR PROCESA U PROIZVODNJI 1.5. IZBOR USLUGA 1.6. PRIHOD, CENE I DOBIT (PROFIT) 1.7. LITERATURA2. TEHNOLOGIJA 2.1. ZNAČAJ I ULOGA SAVREMENE TEHNOLOGIJE 2.1.1. TEHNOLOGIJA PROCESA 2.2. INFORMACIJE TEHNOLOŠKOG PROCESA 2.3. GRUPNA I TIPSKA TEHNOLOGIJA 2.3.1. GRUPNA TEHNOLOGIJA 2.3.2. TIPSKA TEHNOLOGIJA 2.4. PROIZVODNA TEHNOLOGIJA 2.4.1. OPERACIONO PRIPREMANJE PROIZVODNJE 2.5. TEHNOLOGIJA USLUGA 2.6. ODRŽAVANJE RADA TEHNOLOŠKIH SISTEMA 2.6.1. STRATEGIJE ODRŽAVANJA 2.7. LITERATURA3. INVESTICIJE 3.1. UPRAVLJANJE PROCESOM INVESTIRANJA 3.2. PROCENA INVESTIRANJA 3.2.1. MERENJE TROŠKOVA I DOBITI 3.2.2. RAZLIKE U VREMENSKOM ODREĐIVANJU PROTOKA GOTOVINE 3.2

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  menadžmenta, ali i svim drugim kadrovima koji se bave ovom problematikom. Sadržaj: 1. UVOD U OPERACIONI MENADŽMENT 1.1. ŠTA JE OPERACIONI MENADŽMENT? 1.1.1. PRIMERI ZADATAKA 1.1.2. ZADACI 1.2. PRIMERI „OPERACIJA” 1.3. KLJUČNE ULOGE OPERACIONOG MENADŽMENTA 1.4. IZBOR PROCESA U PROIZVODNJI 1.5. IZBOR USLUGA 1.6. PRIHOD, CENE I DOBIT (PROFIT) 1.7. LITERATURA2. TEHNOLOGIJA 2.1. ZNAČAJ I ULOGA SAVREMENE TEHNOLOGIJE 2.1.1. TEHNOLOGIJA PROCESA 2.2. INFORMACIJE TEHNOLOŠKOG PROCESA 2.3. GRUPNA I TIPSKA TEHNOLOGIJA 2.3.1. GRUPNA TEHNOLOGIJA 2.3.2. TIPSKA TEHNOLOGIJA 2.4. PROIZVODNA TEHNOLOGIJA 2.4.1. OPERACIONO PRIPREMANJE PROIZVODNJE 2.5. TEHNOLOGIJA USLUGA 2.6. ODRŽAVANJE RADA TEHNOLOŠKIH SISTEMA 2.6.1. STRATEGIJE ODRŽAVANJA 2.7. LITERATURA3. INVESTICIJE 3.1. UPRAVLJANJE PROCESOM INVESTIRANJA 3.2. PROCENA INVESTIRANJA 3.2.1. MERENJE TROŠKOVA I DOBITI 3.2.2. RAZLIKE U VREMENSKOM ODREĐIVANJU PROTOKA GOTOVINE 3.2

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  čeličnog dela spregnutog preseka5.2.2.7 Uticaj tečenja i skupljanja u spregnutim nosačima (preraspodela napona)5.2.2.8 Nosivost na podužno smicanje5.2.3 Proračunski primer 1 – Dokaz nosivosti5.2.3.1 Ulazni podaci5.2.3.2 Prethodno dimenzionisanje5.2.3.3 Klasifikacija poprečnih preseka5.2.3.4 Plastični... strudija…”Prof.dr Dušan Najdanović, Gradjevinski fakultet Beograd,V.prof. dr Đorđe Lađinović, Fakultet tehničkih nauka Novi SadSADRŽAJ1. Uvodne napomene1.1 Osnovni koncept1.2 Vrste spregnutih konstrukcija čelik-beton, prednosti i nedostatci2. Istorijski razvoj spregnutih konstrukcija3. Materijali za spregnute konstrukcije3.1 Beton3.1.1 Čvrstoća betona3.1.2 Deformaciona svojstva betona3.2 Čelik3.2.1 Konstruktivni čelik3.2.2 Hladno oblikovani profilisani lim3.2.3 Betonski čelik4. Teorijske osnove za proračun spregnutih preseka4.1 Geometrijske karakteristike preseka4.2 Naponska stanja spregnutih

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  ili indirektan način prate poslovanja male privrede, obezbeđujući nefinansijsku ili finansijsku pomoć po povlašćenim ili tržišnim uslovima. Iz sadržaja: PRVI DEO: RAZVOJ I ULOGA MALE PRIVREDE - STRANA I DOMAĆA ISKUSTVA 1. POJAM I GLAVNE KARAKTERISTIKE MALE PRIVREDE 1.1. Evropska unija i Srbija 1.2. SAD, Kanada i Japan 1.3. Glavne karakteristike male privrede 2. RAZVOJ MALE PRIVREDE 2.1. Neka inostrana iskustva 2.2. Razvoj male privrede u Srbiji 3. NOVA ULOGA MALE PROIZVODNJE 4. POVEZIVANJE MALIH I VELIKIH FIRMI 5. UGOVORNI SISTEM REALIZACIJE PROIZVODA I USLUGA 5.1. Karakteristike ugovornog sistema 5.2. Razvoj ugovornih odnosa u sferi usluga 5.3. Dilerstvo i drugi oblici ugovornih odnosa 5.4. Ugovorni odnosi i strana tržišta 5.5. Perspektive razvoja ugovornih odnosa 6. UPRAVLJANJE U MALOJ PRIVREDI 6.1. Malo preduzetništvo i upravljanje 6.2. Interno preduzetništvo i upravljanje 6.3. Organizacija upravljanja

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  ili indirektan način prate poslovanja male privrede, obezbeđujući nefinansijsku ili finansijsku pomoć po povlašćenim ili tržišnim uslovima. Iz sadržaja: PRVI DEO: RAZVOJ I ULOGA MALE PRIVREDE - STRANA I DOMAĆA ISKUSTVA 1. POJAM I GLAVNE KARAKTERISTIKE MALE PRIVREDE 1.1. Evropska unija i Srbija 1.2. SAD, Kanada i Japan 1.3. Glavne karakteristike male privrede 2. RAZVOJ MALE PRIVREDE 2.1. Neka inostrana iskustva 2.2. Razvoj male privrede u Srbiji 3. NOVA ULOGA MALE PROIZVODNJE 4. POVEZIVANJE MALIH I VELIKIH FIRMI 5. UGOVORNI SISTEM REALIZACIJE PROIZVODA I USLUGA 5.1. Karakteristike ugovornog sistema 5.2. Razvoj ugovornih odnosa u sferi usluga 5.3. Dilerstvo i drugi oblici ugovornih odnosa 5.4. Ugovorni odnosi i strana tržišta 5.5. Perspektive razvoja ugovornih odnosa 6. UPRAVLJANJE U MALOJ PRIVREDI 6.1. Malo preduzetništvo i upravljanje 6.2. Interno preduzetništvo i upravljanje 6.3. Organizacija upravljanja

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  Електродистрибуције Србије, упутства Електровојводине као и са предавања и вежби које се изводе на основним студијама Факултета техничких наука у Новом Саду и Електротехничког факултета у Београду.Rецензији kњиге: Проф. др Николи РајаковићуСАДРЖАЈ1. УВОД1.1. Опште1.2. Превентивно одржавање у фиксним временским интервалима1.3. Превентивно одржавање на основу стања1.4. Корективно одржавање1.5. Одржавање засновано на поузданости рада система1.6. Одржавање засновано на понашању елемената1.7. Кварови1.8. О уџбенику1.9. Значење израза1.10. Скраћенице2. ПРЕВЕНТИВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА2.1 Израда годишњих планова одржавања2.1.1 Израда плана набавке опреме2.2 Праћење извршења годишњег плана превентивног одржавања2.3 Дневни обилазак и провера ТС 110/x kV2.4 Диспечерска анализа догађаја и недостатака у редовном погону2.5 Израда годишњег плана набавке опреме материјала и делова2.6 Израда

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  SADRŽAJ Predgovor I Uvod 1. Osnovni pojmovi i defincije II Fizičke osnove lemljenja 2.1 Mehanizam nastanka zalemljenog spoja 2.2 Osnovni zahtevi za lem u cilju dobijanja kvalitetnog spoja III Lemovi.Podela,svojstva i primena 3.1 Podela lemova 3.2 Meki lemovi 3.3 Tvrdi lemovi 3.4. Stanje i vidovi isporuke lemova 3.5. Izbor lema.Kriterijumikoji utiču na izbor tvrdih lemova 3.5.1 Uticaj osnovnog materijala na izbor lema 3.5.2 Uticaj dimenzija i tolerancija izrade komada. na izbor lema 3.5.3. Uticaj radne temperature na izbor tvrdog lema 3.5.4. Opterećenja zalemljenog spoja i njihov uticaj na izbor...,uloga i zadaci pri lemljenju 4.2. Podela topitelja 4.3. Kriterijumi koji utiču na izbor topitelja 4.3.1. Uticaj kiseonika iz vazduha na topitelj i proces lemljenja 4.3.2 Uticaj vlage na topitelj 4.3.3 Uticaj brzine grejanja pri lemljenju i atmosfere u pećima na površini sloja topitelja 4.4. Preporuke

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs

130

Proizvoda