Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.knjigaknjiga.com

9

Proizvoda
 • , učestvujući u razvijanju programa LightWave 3D. Trenutno je partner u kompaniji H2MW Consultants, LLC, firmi koja se bavi tehničkim savetovanjem. Brian E. Marshall već devet godina koristi program LightWave 3D. Predavao je kompjutersku grafiku na Akademiji Umetnosti u San Francisku i Tehnološkom Institutu Nove Engleske u Woriku (Rod Ajlend). Radio je kao pisac u NewTek-ovom timu za dokumentaciju, viši animator / tehnički urednik u kompaniji Midway Games i glavni animator u kompaniji Knowware, Inc. Trenutno je partner u kompaniji H2MW Consultants, LLC. Kratak sadržaj Sadržaj Uvod Poglavlje 1 Početak rada...Naučite LightWave 3D sami na brz i lak način! Ovaj vizuelni brzi vodič umesto dugačkih objašnjenja koristi slike. Za tren oka ćete biti u toku! Potrebno vam je da brzo naučite LightWave 3D? Pokušajte sa vizuelnim brzim vodičem! Ima lak, vizuelan pristup upoznavanju sa programom LightWave 3D

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  310 RSD

  2,63 €

 • Četvrto poglavlje – Površinski modeli Peto poglavlje – Kreiranje Solid primitiva Šesto poglavlje – Kreiranje i uređivanje Solid modela Sedmo poglavlje – Analiza Solid modela Osmo poglavlje – Prostor papira i 2D izlaz Deveto poglavlje – Renderovanje Deseto poglavlje – Mechanical desktop i Inventor Indeks...Ova knjiga se može pohvaliti da sadrži instrukcije koje se odnose na više od 70 komandi AutoCAD-a koje se koriste u 3D prostoru i za 3D modeliranje. Instrukcije su koncizne i lake za praćenje, tako da mogu da pomognu korisnicima da obavljaju većinu svojih svakodnevnih aktivnosti, koje se odnose na rad sa AutoCAD-om i 3D prostorom. Na kraju većine poglavlja postoje vežbe, koje možete samostalno raditi, a koje pokazuju kako da napravite različite žičane, površinske i solid modele u 3D prostoru. CD-ROM koji dobijate uz knjigu i na kome se nalaze datoteke sa 3D modelima omogućava Vam da veoma

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.440 RSD

  12,21 €

 • an 2.14 Carefree konstanta K1, K2 2.15 Carlson-Levi-eva konstanta cl 2.16 Catalan-ova konstanta G 2.17 Champernown-ov broj C 2.18 Champernown-ova konstanta Cb 2.19 Copeland-Erdős-ova konstanta KE 2.20 Delian-ova konstanta d2 2.21 Konstanta dvanaesti koren iz dva d 2.22 Erdős-Borwein-ova konstanta EB...-ova konstanta GD 2.41 Gompertz-ijeva konstanta g 2.42 Hafner-Sarnak-McCurley-ova konstanta H 2.43 Hall-Montgomery-ova konstanta δ 0 2.44 Heath-Brown-Moroz-ova konstanta h 2.45 Heksagonalna entropijska konstanta Kh 2.46 Heptanacci konstanta h7 2.47 Hexanacci konstanta h6 2.48 Konstanta Jedan-devet Λ 2... sve bude u njemu. Ja nisam sama. Moji anđeli su mnogobrojni i niko ih nije dirao u inkviziciji. Nas je puno. Tako su se pojavili arhangeli: e, φ, γ, ζ, ... Uberite nas jer mi smo vaše, kao što su jagode njihovih polja, zauvek. Kratak sadržaj Predgovor 1.0 UNIVERZUM BROJEVA 1.1 Pojam broja 1.2 Brojevi

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.210 RSD

  10,26 €

 • Programiranje grafike - OpenGL vodič za programere (prevod petog izdanja). OpenGL je moćni softverski interfejs, koji se upotrebljava za kreiranje visokokvalitetnih, kompjuterski generisanih slika i interaktivnih aplikacija koje koriste 2D i 3D objekte, bitmape i slike u boji. OpenGL vodič za programere (peto izdanje) obezbeđuje konačne i sveobuhvatne informacije o OpenGL-u i OpenGL pomoćnoj biblioteci. Prethodno izdanje je "pokrivalo” OpenGL u verziji 1.4. Peto izdanje najprodavanije "crvene knjige” sadr`i najnovije karakteristike OpenGL verzija 1.5 i 2.0, uključujući i uvodne napomene o Open...GL Shading Language A. Redosled operacija B. Promenljive stanja C. OpenGL i windows sistemi D. Osnove GLUT-a: OpenGL Utility Toolkit E. Računanje normalnih vektora F. Homogene koordinate i matrice transformacije G. Programerski saveti H. OpenGl nepromenljivost I. Ugrađene OpenGL Shading Language promenljive

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.990 RSD

  16,87 €

 • na vežbama i projektima. Početnici koji žele brzo da se osposobe za rad i iskusni korisnici koji žele da dopune svoje veštine otkriće da je ovo novo izdanje neophodno sredstvo za učenje AutoCAD-a 2002. Iskoristite snagu 2D i 3D mogućnosti AutoCAD®-a 2002. Knjiga sadrži • Obimne informacije, reference... A – Hardverska zahtevnost Dodatak B – Spisak AutoCAD naredaba i kotnih promenljivih Dodatak C – Palete sa alatkama AutoCAD-a Dodatak D – Sistemske promenljive Dodatak E – Šrafure Dodatak F – Fontovi Dodatak G – Vrste i debljine linija Dodatak H – Skraćenice naredaba Indeks... Uvod Poglavlje 1 – Početak rada Poglavlje 2 – Osnove I Poglavlje 3 – Osnove II Poglavlje 4 – Osnove III Poglavlje 5 – Osnove IV Poglavlje 6 – Osnove V Poglavlje 7 – Kotiranje Poglavlje 8 – Plotovanje/Štampanje Poglavlje 9 – Šrafiranje i granice šrafura Poglavlje 10 – Blok reference i atributi Poglavlje

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  620 RSD

  5,26 €

 • Fridtjof Mehlum, Chris Morgan, Rick Morris, dr Bryan G. Nelson, dr Gary L. Neuchterlein, Jemima Parry-Jones, Malcolm Pearch, prof. Christopher Perrins, dr Ted Pietsch, dr Tony Prater, dr Galen B. Rathbun, dr Ian Redmond, dr James D. Rising, Robert H. Robins, Jeff Sailer, dr Scott A. Schaeffer, dr Karl Schuchmann, prof. John D. Skinner, dr Andrew Smith, dr Ronald L. Smith, dr David D. Stone, dr Mark Taylor, dr David H. Thomas, dr Dominic Tollit, dr Jane Wheeler, dr Ben Wilson, dr David B. Wingate, dr Hans Winkler, dr Kevin Zippel... sa planete Zemlje nestaju mnoge vrste živih organizama. Uz mnoštvo vrhunskih fotografija i zanimljivih tekstova predstavljamo vam preko 2.000 vrsta životinja, od dobro poznatih koje svakodnevno srećemo pa sve do krajnje retkih koje je videlo svega nekoliko ljudi. Tu je i niz novih priloga svetskom katalogu

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  10.100 RSD

  85,61 €

 • , začetnik srpskog pozorišta, kao i Laza Lazarević sa pripovetkama i Janko Veselinović sa "Hajduk Stankom". Šesto kolo 12 knjiga 1. Danilo II, Danilov učenik, Grigorije Camblak, Jefimija, Danilo III, Stefan Lazarević, Andonije Rafail, Konstantin Filosof, Jelena Balšić, Nikon Jerusalimac priređivač prof. dr Tomislav Jovanović (Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 3) - 289 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-87079-83-0 2. Epske narodne pesme priređivač prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović (Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 8) - 483 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-87079-75-5 3. Atanasije Stojković, Joakim Vujić priređivač mr Dragana Grbić (Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 21) - 383 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-87079-82-3 4. Lukijan Mušicki priređivač prof. dr Mirjana D. Stefanović (Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti ; knj. 22

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  19.800 RSD

  167,83 €

 • na pitanja iz provere znanja B – Instalacija PHP-a C – PHP resursi D – Osnovno o Unixu E – Escape seknvence F – ASCII G – PHP operatori H – Sigurnost I – PHP funkcije... na Azusa PAcific Univerzitetu, gde predaje PHP, JAvaScript i administraciju Linux sistemima i mrežama. On vrlo često izlaže na konferencijama i jedan je od urednika Linux magazina. Sadržaj Uvod Prvi deo: Pisanje osnovnih PHP programa 1 – Kreiranje PHP programa 2 – Osnovni gradivni elementi PHP programa 3

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  790 RSD

  6,7 €

 • da na Linux PC-ju pokrenete video-igre za operativni sistem Windows • I još mnogo toga! Napravite dokumente, radne tabele i prezentacije koristeći paket Open Office 2.0 – besplatan paket za operativni sistem Linux koji sada ima više mogućnosti, lakše se koristi i koji je postao kompatibilniji sa paketom... ne objašnjava kako se operativni sistem Linux koristi kao server datoteka, Web server ili server za štampanje." Tech Book reports Kratak sadržaj Poglavlje 1: Uvod Poglavlje 2: Uvod u WFTL verziju Knoppix diska Poglavlje 3: Pripremite se ... Na mesta ... Linux! Poglavlje 4: Uprljajte ruke Poglavlje 5: Osvajanje...: Multimedija u operativnom sistemu Linux (Kada bi muzika bila hrana ljubavi...) Poglavlje 19: Zabava i igre (veoma ozbiljna zabava) Dodatak A: GNU licenca Dodatak B: Instaliranje Dodatak C: Zadavanje komandi Dodatak D: Korišćenje editora Indeks

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.570 RSD

  13,31 €

9

Proizvoda