Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.knjige.kombib.rs

8

Proizvoda
 • Arthur Howe je počeo da koristi program LightWave 3D još 1994. godine, praveći animacije za televizijske reklame i korporativne video snimke. Radio je u nekoliko kompanija koje se bave vizuelnim efektima, uključujući Digital Domain i Netter Digital. Od 1996. do 2002. godine radio je kao koordinator testiranja softvera kompanije Newtek, a potom i kao menadžer projekta, učestvujući u razvijanju programa LightWave 3D. Trenutno je partner u kompaniji H2MW Consultants, LLC, firmi koja se bavi tehničkim savetovanjem. Brian E. Marshall već devet godina koristi program LightWave 3D. Predavao je kompjutersku grafiku na Akademiji Umetnosti u San Francisku i Tehnološkom Institutu Nove Engleske u Woriku (Rod Ajlend). Radio je kao pisac u NewTek-ovom timu za dokumentaciju, viši animator / tehnički urednik u kompaniji Midway Games i glavni animator u kompaniji Knowware, Inc. Trenutno je partner u kompaniji H2

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  400 RSD

  3,39 €

 • Četvrto poglavlje – Površinski modeli Peto poglavlje – Kreiranje Solid primitiva Šesto poglavlje – Kreiranje i uređivanje Solid modela Sedmo poglavlje – Analiza Solid modela Osmo poglavlje – Prostor papira i 2D izlaz Deveto poglavlje – Renderovanje Deseto poglavlje – Mechanical desktop i Inventor Indeks...Ova knjiga se može pohvaliti da sadrži instrukcije koje se odnose na više od 70 komandi AutoCAD-a koje se koriste u 3D prostoru i za 3D modeliranje. Instrukcije su koncizne i lake za praćenje, tako da mogu da pomognu korisnicima da obavljaju većinu svojih svakodnevnih aktivnosti, koje se odnose na rad sa AutoCAD-om i 3D prostorom. Na kraju većine poglavlja postoje vežbe, koje možete samostalno raditi, a koje pokazuju kako da napravite različite žičane, površinske i solid modele u 3D prostoru. CD-ROM koji dobijate uz knjigu i na kome se nalaze datoteke sa 3D modelima omogućava Vam da veoma

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  990 RSD

  8,39 €

 • .17 Champernown-ov broj C 103 2.18 Champernown-ova konstanta Cb 104 2.19 Copeland-Erdős-ova konstanta KE 105 2.20 Delian-ova konstanta d2 106 2.21 Konstanta dvanaesti koren iz dva d 107 2.22 Erdős-Borwein-ova konstanta EB 108 2.23 Euler-ova konstanta e 109 2.24 Euler-Mascheroni-jeva konstanta γ 122 2.25 Favard... 2.41 Gompertz-ijeva konstanta g 178 2.42 Hafner-Sarnak-McCurley-ova konstanta H 179 2.43 Hall-Montgomery-ova konstanta δ 0 182 2.44 Heath-Brown-Moroz-ova konstanta h 183 2.45 Heksagonalna entropijska konstanta Kh 185 2.46 Heptanacci konstanta h7 187 2.47 Hexanacci konstanta h6 189 2.48 Konstanta... vaše, kao što su jagode njihovih polja, zauvek. Kratak sadržaj Predgovor 1.0 UNIVERZUM BROJEVA 1 1.1 Pojam broja 1 1.2 Brojevi i matematičke konstante 1 1.3 Neke kategorije brojeva 2 1.4 Hipoteza o kontinuumu brojeva 4 1.5 Pregled nekih matematičkih konstanti 6 1.6 Matematički algoritmi 8 1.7 Paradigma

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.210 RSD

  10,26 €

 • tabele Dodatak D Strategije keša za žrtvovane blokove D.1 Keš za žrtvovane blokove D.2 Selektivni keš za žrtvovane blokove Dodatak E Isprepletana memorija Dodatak F Internacionalna referentna azbuka Dodatak G Algoritmi za zamenu stranica virtuelne memorije G.1 Optimalni G.2 Najmanje nedavno korišćeni G.3 Prema redosledu dolaska G.4 Drugi algoritmi za zamenu stranica Dodatak H Rekurzivne procedure H.1 Rekurzija H.2 Predstavljanje stabla aktivacije H.3 Obrada steka H.4 Rekurzija i iteracija Dodatak I Dodatne teme o protočnoj obradi instrukcija I.1 Tabele protočne obrade za rezervaciju I.2 Baferi... Poglavlje 0 Vodič za čitaoce i nastavnike 1 0.1 Kratak pregled knjige 2 0.2 Vodič za čitaoce i nastavnike 2 0.3 Zašto studirati organizaciju i arhitekturu računara 3 0.4 Internet i veb resursi 5 DEO 1 PREGLED 6 Poglavlje 1 Uvod 6 1.1 Organizacija i arhitektura 7 1.2 Struktura i funkcija 8 1.3 Ključni

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  2.808 RSD

  23,8 €

 • 15. OpenGL 2.0 i OpenGL Shading Language A. Redosled operacija B. Promenljive stanja C. OpenGL i windows sistemi D. Osnove GLUT-a: OpenGL Utility Toolkit E. Računanje normalnih vektora F. Homogene koordinate i matrice transformacije G. Programerski saveti H. OpenGl nepromenljivost I. Ugrađene Open...OpenGL vodič za programere (peto izdanje) obezbeđuje konačne i sveobuhvatne informacije o OpenGL-u i OpenGL pomoćnoj biblioteci. Prethodno izdanje je “pokrivalo” OpenGL u verziji 1.4. Peto izdanje najprodavanije “crvene knjige” sadr`i najnovije karakteristike OpenGL verzija 1.5 i 2.0, uključujući i uvodne napomene o OpenGL Shading jeziku. U ovoj knjizi ćete pronaći jasna objašnjenja OpenGL funkcionalnosti i mnogih osnovnih tehnika u vezi sa računarskom grafikom, kao što su kreiranje i renderovanje 3D modela, interaktivan pregled objekata iz različitih perspektiva i korišćenje efekata senki

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.870 RSD

  15,85 €

 • svojstva najnovijeg i najšireg C++ standarda (C++11). Bilo da želite da učite C++ programiranje radi zabave ili razmišljate o karijeri programera, ova knjiga predstavlja izvanredan izbor. Kratak sadržaj Uvod xix Poglavlje 1 Vaši prvi C++ programi 1 Poglavlje 2 Odluke, odluke 33 Poglavlje 3 Praktična... 16 Lakše programiranje uz STL 413 Poglavlje 17 Nasleđivanje: Kakva baština 435 Poglavlje 18 Polimorfizam: nezavisnost objekata 453 Dodatak A Operatori 475 Dodatak B Tipovi podataka 483 Dodatak C Rezime sintakse 491 Dodatak D Pretprocesorske direktive 505 Dodatak E ASCII kodovi 513 Dodatak F Standardne bibliotečke funkcije 517 Dodatak G Objekti i klase U/I tokova 525 Dodatak H STL klase i objekti 531 Dodatak I Glosar izraza 537 Indeks 553

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.980 RSD

  16,78 €

 • -ju pokrenete video-igre za operativni sistem Windows I još mnogo toga! Napravite dokumente, radne tabele i prezentacije koristeći paket OpenOffice.org 2.0 – besplatan paket za operativni sistem Linux koji sada ima više mogućnosti, lakše se koristi i koji je postao kompatibilniji sa paketom Microsoft...“ je dobar priručnik. U knjizi se opisuje kako se operativni sistem Linux koristi na personalnom računaru – u ovoj knjizi se ne objašnjava kako se operativni sistem Linux koristi kao server datoteka, Web server ili server za štampanje.“ Tech Book reports Kratak sadržaj Poglavlje 1: Uvod Poglavlje 2: Uvod...: Instaliranje Dodatak C: Zadavanje komandi Dodatak D: Korišćenje editora Indeks

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  990 RSD

  8,39 €

 • INTRODUCTION xix PART I: THE JQUERY API CHAPTER 1: INTRODUCTION TO JQUERY 3 What jQuery Can Do for You 5 Who Develops jQuery? 7 Obtaining jQuery 7 Installing jQuery 7 Programming Conventions 10 Markup and CSS Conventions 10 JavaScript Conventions 15 Summary 26 CHAPTER 2: SELECTING AND FILTERING 27 The Origin... 461 Implementing h.264 Video Content 462 Customizing Player Controls 463 Controlling When the Download of Media Begins 463 Summary 464 CHAPTER 22: CREATING A SIMPLE WYSIWYG EDITOR 467 Making an Element Editable with the contenteditable Attribute 467 Creating Buttons to Apply Bold, Italic, Underline, Font, and Font Size 469 Creating a Selection 473 Storing a Selection 478 Restoring a Selection 479 Summary 480 PART IV: APPENDICES APPENDIX A: EXERCISE ANSWERS 483 APPENDIX B: JQUERY SELECTORS 493 APPENDIX C: SELECTING, TRAVERSING, AND FILTERING 501 APPENDIX D: EVENTS 509 APPENDIX E: MANIPULATING

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs

8

Proizvoda