Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.agmknjiga.co.rs

3

Proizvoda
  .3.6. Zaštićena prirodna dobra 3.3.7. UV zračenja 3.3.8. Upravljanje otpadom 3.4. Mogući oporavak 4. BIOMASA 4.1. Sagorevanje biomase kao opcija za smanjenje energetsko zavisne emisije CO2 4.1.1. Karakteriziranje biomase kao goriva 4.1.2. Tehnike spaljivanja 4.1.3. Uticaj dobavljanja i oblika goriva 4.1.4. Prednost zajedničko kogeneracijskog spaljivanja biomase i uglja 4.1.5. Pregled mogućih posledica kogeneracijskog spaljivanja 4.1.6. Primer izvođenja transformacije jedne toplane na ugalj 4.1.7. Razlog za korišćenje biomase za smanjenje zavisne emisije CO2 u kombinaciji sa fosilnim gorivima 5. ENERGIJA IZ... i objektivizaciji činjenica koje obiluju spornim pitanjima, koja su mesto za obradu, zahtevi i obaveze za korišćenje biomase sa ekoloških aspekata. Iz sadržaja: 1. UVOD 5 2. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U SRBIJI 2.1. Biomasa - najznačajniji obnovljivi izvor energije u Srbiji 2.2. Biogoriva 2.3. Ciljevi politike

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  i sa neznatnim intervencijama u stanu, uz kratak osvrt na drugi i treći nivo štednje. Svi navedeni kvantitativni podaci uglavnom se odnose na tročlanu ili četvoročlanu porodicu koja živi u dvosobnom stanu veličine 60–65 m2 i koja poseduje osnovne električne aparate za domaćinstvo. Treba napomenuti da i prelazak na druge energente (gas, ugalj, drvo, nafta, daljinsko grejanje), pored znatnih finansijskih izdataka imaju i tu lošu stranu da svi ti energenti ispuštaju gas CO2 i tako pojačavaju efekat „staklene bašte“. Uređaji iz trećeg nivoa uštede, kao što se može zakljičiti, koriste isključivo obnovljive izvore energije (Sunce, vetar, geotermalnu energiju) i doprinose smanjenju efekta „staklene bašte“. Još jednom treba naglasiti da svaka mera – gledano pojedinačno – izaziva nedoumicu da li je treba sprovoditi ili ne! Međutim gledano u celini i uz jednovremenu primenu svih mera u vremenskom periodu od 2–3 meseca

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  i sa neznatnim intervencijama u stanu, uz kratak osvrt na drugi i treći nivo štednje. Svi navedeni kvantitativni podaci uglavnom se odnose na tročlanu ili četvoročlanu porodicu koja živi u dvosobnom stanu veličine 60–65 m2 i koja poseduje osnovne električne aparate za domaćinstvo. Treba napomenuti da i prelazak na druge energente (gas, ugalj, drvo, nafta, daljinsko grejanje), pored znatnih finansijskih izdataka imaju i tu lošu stranu da svi ti energenti ispuštaju gas CO2 i tako pojačavaju efekat „staklene bašte“. Uređaji iz trećeg nivoa uštede, kao što se može zakljičiti, koriste isključivo obnovljive izvore energije (Sunce, vetar, geotermalnu energiju) i doprinose smanjenju efekta „staklene bašte“. Još jednom treba naglasiti da svaka mera – gledano pojedinačno – izaziva nedoumicu da li je treba sprovoditi ili ne! Međutim gledano u celini i uz jednovremenu primenu svih mera u vremenskom periodu od 2–3 meseca

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs

3

Proizvoda