Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.agmknjiga.co.rs

5

Proizvoda
  Zemun, Ba kniga, Ruski dom, Kraljice Natalije 33 Delfi knjižari SKC - BGD, Zepter book, Knez Mihajlova, BGD Dufry -Arodrom Nikola Tesla Beograd, IKC Solaris Novi Sad, IP Glosarijum BGD, Knjižara Reči Čačak Danilo Kiš Subotica Korisna knjiga, Mikro knjiga

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  UNAPREENJA UPRAVLJANJA EMISIJAMA GASOVA EFEKTA STAKLENE BAäTE NA DEPONIJAMA KOMUNALNOG OTPADA U SRBIJI 3. FINANSIJSKA I EKONOMSKA ANALIZA INSINERACIJE KOMUNALNOG OTPADA ZA NOVI SAD 4. OSNOVNI POKAZATELJI FIZIKOG STANJA KOMUNALNOG OTPADA 5. UTJECAJ MEHANIKO-BIOLOäKE OBRADE NA EMISIJE ODLAGALIäNOG PLINA IZ

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  eksperimentalnih ispitivanja, konstrukcija i karakteristike jednofazno – trofaznih lokomotiva u SAD, Mađarskoj, Austriji, Nemačkoj i Francuskoj. Rad tog tipa trofaznih lokomotiva zasniva se na primeni trofaznog asinhronog motora priključenog na jednofaznu kontaktnu mrežu, čime je započet novi razvoj u električnoj

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  kao i pod optimalnim uglom za maksimalan prijem dozračene energije tokom dana, meseca i godine. Detaljni podaci su dati za gradove: Subotica, Novi Sad, Sombor, Kikindu, Sremsku Mitrovicu, Beograd, Smederevo, Užice, Niš, Zaječar, Vranje, Kosovsku Mitrovicu i dr. Prikazane su konstrukcije i različite... (od severa do juga i od istoka do zapada Srbije). Prikazani su parametri za gradove: Subotica, Novi Sad, Beograd, Sombor, Kikindu, Sremsku Mitrovicu, Beograd, Smederevo, Užice, Niš, Zaječar, Vranje, Kosovsku Mitrovicu i dr. Dati su kriterijumi za dimenzionisanje fotonaponskih sistema kao što su: određivanje

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  strudija…” Prof.dr Dušan Najdanović, Gradjevinski fakultet Beograd, V.prof. dr Đorđe Lađinović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad SADRŽAJ 1. Uvodne napomene 1.1 Osnovni koncept 1.2 Vrste spregnutih konstrukcija čelik-beton, prednosti i nedostatci 2. Istorijski razvoj spregnutih konstrukcija 3. Materijali

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs

5

Proizvoda