Pretraživač internet prodavnica u Srbiji

Uslovi korišćenja

Pretraživač proizvoda Ceger.rs pruža uslugu pretraživanja sajtova na srpskom jeziku koji sadrže informacije o proizvodima u cilju lakšeg pronalaženja željenih informacija kranjeg korisnika.

Pretraživač Ceger.rs ni na koji način ne utiče niti je odgovoran za sadržaj linkova odnosno sajtova koji se pojavljuju u vidu rezultata pretraživanja. Linkovi koji se pojavljuju kao rezultati pretraživanja formiraju se automatskim procesima indeksiranja pomoću računara. Pretraživač Ceger.rs tehnički nije u mogućnosti i samim tim ne proverava sadržaj sajtova koji se indeksiraju. Ukoliko korisnik klikne na vezu, onda će se veza sa pretraživačem Goglasi.com prekinuti i uspostaviće se nova veza sa željenim Web sajtom. Celokupan sadržaj ovih Web sajtova nalazi se pod isključivom kontrolom administratora tog Web sajta. Ceger.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za kratke opise Web sajta koji se prikazuju pored veze ka predmetnoj Web stranici među rezultatima, jer je taj sadržaj sastavni deo izvornog HTML koda i takođe se nalazi u nadležnosti administratora predmetne Web stranice.

Ceger.rs zadržava pravo izmene uslova korišćenja u granicama i u skladu sa važećim zakonskim propisima.