Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Tag

  Tehnika
 • Tag

  Haljine
 • Tag

  Časopisi
 • Sajt

  www.knjigaknjiga.com

7

Proizvoda
 • Zbornik rešenih zadataka iz kinematike sadrži osnovne elemente iz kinematičke analize kretanja nematerijalne tačke i analize kretanja krutog, nedeformabilnog, nematerijalnog tela. Pisana je na osnovu klasičnog kursa Kinematika koji se predaje na Tehničkim fakultetima. Građa je tako organizovana da su prvo izložene osnovne karakteristike kretanja tačke, odnosno tela a zatim kroz primere objašnjena metodologija rešavanja određenih problema.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
 • Udžbenik Industrijski manipulatori namenjen je, prvenstveno, studentima Tehničkog fakulteta koji po svom programu na odsecima Mehatronika i Tehnika i informatika slušaju predmet Roboti i manipulatori. Udžbenik takođe, mogu koristiti i studenti drugih, srodnih tehničkih fakulteta koji u svom programu imaju predmet Robotika. Mogu ga koristiti i inženjeri projektanti; nastavnici u školama i organizatori-voditelji seminara iz Robotike u okviru stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih i srednjih škola i voditelji kurseva Omladinskih škola tehnike i Klubova mladih tehničara. Udžbenik je nastao kao rezultat višegodišnjeg rada i deo iskustva u izvođenju nastave iz predmeta Industrijski manipulatori i Industrijska robotika na odsecima Mahatronika i Tehnika i informatika na Tehničkom fakultetu u Čačku.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
 • Namena udžbenika je da svojim sadržajem, kroz izložene primere olakša savladavanje gradiva i osposobi studente za samostalnu aplikaciju znanja iz Mehanizma na konkretna tehnička rešenja. Sadržaj udžbenika naslanja se na sadržaje predmet astatike, kinematike i dinamike i sa njima čini celinu u okviru Tehničke mehanike. Zbog toga osnovna predpostavka je da korisnik-čitalac poseduje znanja iz ovih nastavnih predmeta.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
 • Knjiga je napisana prema programu "Teorije mehanizama, mašina i manipulatora" za studente koji studiraju na smeru konstrukcije mašina, sobzirom na savremene zahteve matematičkog modeliranja kretanja automatskih mašina. Navedeni matematički modeli i algoritmi omogućavaju rešavanje, kako posebnih zadataka, tako i provođenje složenih numeričkih ispitivanja potrošnje energije i dinamičkog opterećenja različitih koncepcija mašina i manipulatora pomoću računara. Obrađeni primeri mogu biti korišćeni za samostalan rad studenata. Sa tim ciljem autori izlažu materijal, uzimajući u obzir logičnost izučavanja opštih tehničkih i disciplina fizičko-matematičkog ciklusa, a takođe i njihove međudisciplinarne veze. Praktični zadaci koji čine osnovu knjige, povezani su, na primer, sa numeričkim ispitivanjem trenja i habanja, oscilovanja mašina na temeljima, dinamikom manipulatora i drugo, a sve to može biti korišćeno prilikom izrade projekta ili diplomskog rada. Sa tim ciljem su autori razradili programsko obezbeđenjesa interaktivnom grafikom. Dijaloški režim opštenja s računarom omogućava korisniku, ne samo dobijanje numeričkih vrednosti ispitivanih parametara, već i provođenje analize međuvrednosti informacija u vidu grafikona koji su neophodni za razumevanje fizičke suštine procesa, kao i da se pokaže veza ulaznih i izlaznih veličina.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
 • U okviru predmeta Transportni sitemi koji slušaju studenti VII i VIII semestra na odseku Tehnika i informatika Tehničkog fakulteta u Čačku izučava se oblast transportnih sistema u industriji. U tom delu nastavnog programa izučavaju se mehanizmi mašina za manipulaciju i transport komadnih materijala i mašine i njihovi elementi neprekidnog dejstva za transport i manipulaciju nasipnih materijala. Iako je težište predavanja na izlaganju tehnoloških mogućnosti dizaličko-transportnih mašina i, s tog stanovišta, opisu koncepcija njihovih konstruktivno funkcionalnih celina, cilj je da se kroz primere proračuna u okviru vežbi uoče i shvate odnosi između njihovih tehnoloških, kinematičkih i konstruktivno-geometriskih parametara. Ostvarenju tog cilja teži i ovaj zbornik primera proračuna osnovnih tehnoloških, kinematičkih i konstruktivnih parametara dizaličnih mehanizama i elemenata transportnih mašina nastao proteklih godina u toku vežbi i ispita.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
 • U okviru predmeta Transportni sitemi koji slušaju studenti VII i VIII semestra na odseku Tehnika i informatika Tehničkog fakulteta u Čačku izučava se oblast transportnih sistema u industriji. U tom delu nastavnog programa izučavaju se mehanizmi mašina za manipulaciju i transport komadnih materijala i mašine i njihovi elementi neprekidnog dejstva za transport i manipulaciju nasipnih materijala. Iako je težište predavanja na izlaganju tehnoloških mogućnosti dizaličko-transportnih mašina i, s tog stanovišta, opisu koncepcija njihovih konstruktivno funkcionalnih celina, cilj je da se kroz primere proračuna u okviru vežbi uoče i shvate odnosi između njihovih tehnoloških, kinematičkih i konstruktivno-geometriskih parametara. Ostvarenju tog cilja teži i ovaj zbornik primera proračuna osnovnih tehnoloških, kinematičkih i konstruktivnih parametara dizaličnih mehanizama i elemenata transportnih mašina nastao proteklih godina u toku vežbi i ispita.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
 • Sadržaj knjige koncipiran je tako da studentima, korisnicima približi i objasni karakteristike i značaj manipulativno-transportnih tehnologija u različitim oblastima proizvodnje, skladištenja i transporta i tehnološke mogućnosti i karakteristike mehanizacije kojima se one obavljaju. S tog aspekta, izložene su karakteristike manipulativno-transportnih tehnologija i tehnološke karakteristike pojedinih tipova transportnih mašina za kontinuirani transport i manipulaciju nasipnim i komadnim materijalima/teretima i koncepcije njihovih funkcionalno-konstrukciionih celina.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com

7

Proizvoda