Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.agmknjiga.co.rs

52

Proizvoda
  SADRŽAJ 1. FIZIČKI PRINCIPI ZA DOBIJANJE NISKIH TEMPERATURA 1.1 Osnovne metode za dobijanje veštačke hladnoće 1.2 Predmet i sadržaj termodinamike 1.3 Kontrolno merni uređaji 1.4 Načini prostiranja toplote 1.5 Prvi princip termodinamike 1.6 Drugi princip temodinamike 1.7 Carnoov kružni proces 1... 2.5 Amonijak (NH3) 2.6 Freoni 2.7 Freoni proizvodi metana 2.8 Freoni proizvodi etana 2.9 Karakterne osobine alternativnih rashladnih fluida 2.10 Freon - 134a 2.11 Zamena za freon 12 (R - 12 2.12 Zamena R-12 sa trajnom zamenom R-134a (SUVA R134a) 2.13 Zamena za freon 502 (R502 2.14 Ulja za rashladne....7 Konstruktivna rešenja i sklopovi elemenata kompresora 3.8 Poluhermetički kompresori 3.9 Rotacioni kompresori 3.10 Centrifugalni kompresor (radijalni) 3.11 Rashladni agregati 3.12 Vijačni (zavojni) kompresori 3.13 Scroll/Spiralni/kompresori 3.14 Kompresori otvorenog tipa 4. OSNOVNI, DOPUNSKI APARATI I OPREMA

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  menadžmenta, ali i svim drugim kadrovima koji se bave ovom problematikom. Sadržaj: 1. UVOD U OPERACIONI MENADŽMENT 1.1. ŠTA JE OPERACIONI MENADŽMENT? 1.1.1. PRIMERI ZADATAKA 1.1.2. ZADACI 1.2. PRIMERI „OPERACIJA” 1.3. KLJUČNE ULOGE OPERACIONOG MENADŽMENTA 1.4. IZBOR PROCESA U PROIZVODNJI 1.5. IZBOR USLUGA 1.6... PROIZVODNJE “JUST IN TIME” 12.5. OPTIMALNA TEHNOLOŠKA PROIZVODNJA 12.6. LITERATURA 13. STRATEŠKI ZADACI 13.1. OPERACIONE ODLUKE 13.2. KLJUČNE OPERACIONE ODLUKE 13.2.1. PROJEKTOVANJE PROCESA 13.2.2. PROJEKTOVANJE INFRASTRUKTURE 13.2.3. ZADACI 13.3. PRODUKTTVNOST, UČENJE I FLEKSIBILNOST 13.3.1. PRODUKTIVNOST 13... PRIPREMANJE PROIZVODNJE 2.5. TEHNOLOGIJA USLUGA 2.6. ODRŽAVANJE RADA TEHNOLOŠKIH SISTEMA 2.6.1. STRATEGIJE ODRŽAVANJA 2.7. LITERATURA 3. INVESTICIJE 3.1. UPRAVLJANJE PROCESOM INVESTIRANJA 3.2. PROCENA INVESTIRANJA 3.2.1. MERENJE TROŠKOVA I DOBITI 3.2.2. RAZLIKE U VREMENSKOM ODREĐIVANJU PROTOKA GOTOVINE 3

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  menadžmenta, ali i svim drugim kadrovima koji se bave ovom problematikom. Sadržaj: 1. UVOD U OPERACIONI MENADŽMENT 1.1. ŠTA JE OPERACIONI MENADŽMENT? 1.1.1. PRIMERI ZADATAKA 1.1.2. ZADACI 1.2. PRIMERI „OPERACIJA” 1.3. KLJUČNE ULOGE OPERACIONOG MENADŽMENTA 1.4. IZBOR PROCESA U PROIZVODNJI 1.5. IZBOR USLUGA 1.6... PROIZVODNJE “JUST IN TIME” 12.5. OPTIMALNA TEHNOLOŠKA PROIZVODNJA 12.6. LITERATURA 13. STRATEŠKI ZADACI 13.1. OPERACIONE ODLUKE 13.2. KLJUČNE OPERACIONE ODLUKE 13.2.1. PROJEKTOVANJE PROCESA 13.2.2. PROJEKTOVANJE INFRASTRUKTURE 13.2.3. ZADACI 13.3. PRODUKTTVNOST, UČENJE I FLEKSIBILNOST 13.3.1. PRODUKTIVNOST 13... PRIPREMANJE PROIZVODNJE 2.5. TEHNOLOGIJA USLUGA 2.6. ODRŽAVANJE RADA TEHNOLOŠKIH SISTEMA 2.6.1. STRATEGIJE ODRŽAVANJA 2.7. LITERATURA 3. INVESTICIJE 3.1. UPRAVLJANJE PROCESOM INVESTIRANJA 3.2. PROCENA INVESTIRANJA 3.2.1. MERENJE TROŠKOVA I DOBITI 3.2.2. RAZLIKE U VREMENSKOM ODREĐIVANJU PROTOKA GOTOVINE 3

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  .5. Dezintegratori bala slame 3.6. Princip automatske regulacije 3.7. Regulacija učinka kotla 3.8. Regulacija podpritiska u predložištu kotla 3.9. Brzorastuće bilje kao izvor biomase 3.10. Višegodišnje rizomske trave kao energetske biljke 3.11. Briketiranje 3.12. Podela briketa 3.13. Principi i tehnologije... sagledavanju nekih bitnih vrednosnih, statističkih i drugih odnosa i pokazatelja. Iz sadržaja: 1. BIODIZEL 1.1.Biljna ulja kao sirovina za biodizel 1.2. Energetski bilans 1.3. Pravci razvoja u Srbiji 1.4. Ekonomika proizvodnje biodizela u Srbiji 1.5. Zaštita životne sredine 1.6. Prednosti biodizela 1.7. Fizičko - hemijske karakteristike biodizela i dizel goriva 1.8. Dobijanje biodizela iz uljane repice 1.9. Prednosti BD u odnosu na dizel 1.10. Količine proizvedenog biodizela u EU 1.11. Savremene tehnologije proizvodnje biodizela 1.12. Transesterifikacija katalizovana alkalijama 1.13. Transesterifikacija

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  .5. Dezintegratori bala slame 3.6. Princip automatske regulacije 3.7. Regulacija učinka kotla 3.8. Regulacija podpritiska u predložištu kotla 3.9. Brzorastuće bilje kao izvor biomase 3.10. Višegodišnje rizomske trave kao energetske biljke 3.11. Briketiranje 3.12. Podela briketa 3.13. Principi i tehnologije... sagledavanju nekih bitnih vrednosnih, statističkih i drugih odnosa i pokazatelja. Iz sadržaja: 1. BIODIZEL 1.1.Biljna ulja kao sirovina za biodizel 1.2. Energetski bilans 1.3. Pravci razvoja u Srbiji 1.4. Ekonomika proizvodnje biodizela u Srbiji 1.5. Zaštita životne sredine 1.6. Prednosti biodizela 1.7. Fizičko - hemijske karakteristike biodizela i dizel goriva 1.8. Dobijanje biodizela iz uljane repice 1.9. Prednosti BD u odnosu na dizel 1.10. Količine proizvedenog biodizela u EU 1.11. Savremene tehnologije proizvodnje biodizela 1.12. Transesterifikacija katalizovana alkalijama 1.13. Transesterifikacija

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  .5. Dezintegratori bala slame 3.6. Princip automatske regulacije 3.7. Regulacija učinka kotla 3.8. Regulacija podpritiska u predložištu kotla 3.9. Brzorastuće bilje kao izvor biomase 3.10. Višegodišnje rizomske trave kao energetske biljke 3.11. Briketiranje 3.12. Podela briketa 3.13. Principi i tehnologije... sagledavanju nekih bitnih vrednosnih, statističkih i drugih odnosa i pokazatelja. Iz sadržaja: 1. BIODIZEL 1.1.Biljna ulja kao sirovina za biodizel 1.2. Energetski bilans 1.3. Pravci razvoja u Srbiji 1.4. Ekonomika proizvodnje biodizela u Srbiji 1.5. Zaštita životne sredine 1.6. Prednosti biodizela 1.7. Fizičko - hemijske karakteristike biodizela i dizel goriva 1.8. Dobijanje biodizela iz uljane repice 1.9. Prednosti BD u odnosu na dizel 1.10. Količine proizvedenog biodizela u EU 1.11. Savremene tehnologije proizvodnje biodizela 1.12. Transesterifikacija katalizovana alkalijama 1.13. Transesterifikacija

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  se manje-više sve odnose na sve grube radove. IZ SADRŽAJA: 1. UVOD 1.1. O TEHNOLOGIJI I NJENOJ PRIMENI 1.2. O RAZVOJU MATERIJALA 1.3. O OBJEKTIMA I METODIMA GRAĐENJA 1.3. O VRSTAMA RADOVA 2. ARMIRAČKI RADOVI 2.1. VRSTE I KARAKTERISTIKE ARMATURE 2.2. ARMATURA (ČELIK) ZA PREDNAPREZANJE 2.3. KARAKTERISTIKE I PRIMENA MIKRO-ARMATURE 2.4. OBRADA ARMATURE 2.5. PROBLEMI ZAŠTITE ARMATURE 2.6. IZVOĐENJE ARMIRAČKIH RADOVA 2.7. UGRAĐIVANJE ČELIKA ZA PREDNAPREZANJE 3. TESARSKI RADOVI 3.1. OSNOVNO O TESARSKIM RADOVIMA 3.2. MATERIJALI I SREDSTVA ZA SPAJANJE 3.3. IZBOR ODGOVARAJUĆE OPLATE 3.4. PROJEKTOVANJE....5.5. Klizajuća oplata 3.5.5.1 Odlike klizajuće oplate 3.5.5.2 Primena klizajuće oplate 3.5.6. Samopodižuća oplata 3.5.7. Oplata za struktur-beton 3.5.8. Ugrađena oplata 3.5.9. Oplata za kasetiranje ploča 3.5.10. Oplate za tunele, mostove i brane 3.5.11. Oplate za prefabrikaciju nosača 3.6. POMOĆNA SREDSTVA

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  stijene 4.4. Metamorfne stijene 5. GEOLOŠKE STRUKTURE 5.1. Primarni strukturni oblici litosfere 5.2. Sekundarni strukturni oblici litosfere 6. HIDROGEOLOGIJA 6.1. Uvod 6.2. Hidrološki ciklus 6.3. Poroznost 6.4. Propusnost 6.5. Tipovi vodonosnih slojeva 6.6. Vrste gibanja podzemnih voda 6.7. Darcyjev zakon 6.8. Granice valjanosti Darcyjevog zakona 6.9. Potencijal 6.10. Hidraulički gradijent 6.11. Koeficijent hidrauličke vodljivosti 6.12. Transmisivnost 6.13. Jednadžbe protoka podzemne vode 6.14. Specifično uskladištenje 6.15. Uskladištenje 6.16. Specifično otpuštanje 6.17. Hidrogeološka svojstva poroznog medija s pukotinskom poroznošću 6.18. Izvori 7. HIDROGEOLOGIJA KRŠA 7.1. Općenito 7.2. Morfološki oblici 7.3. Hidrogeološki oblici 7.4. Podjela krša u Hrvatskoj 7.5. Hidrogeološke značajke krša 8. INŽENJERSKA GEOLOGIJA 8.1. Suvremeni egzodinamski procesi i pojave 8.2. Suvremeni endodinamski

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  stijene 4.4. Metamorfne stijene 5. GEOLOŠKE STRUKTURE 5.1. Primarni strukturni oblici litosfere 5.2. Sekundarni strukturni oblici litosfere 6. HIDROGEOLOGIJA 6.1. Uvod 6.2. Hidrološki ciklus 6.3. Poroznost 6.4. Propusnost 6.5. Tipovi vodonosnih slojeva 6.6. Vrste gibanja podzemnih voda 6.7. Darcyjev zakon 6.8. Granice valjanosti Darcyjevog zakona 6.9. Potencijal 6.10. Hidraulički gradijent 6.11. Koeficijent hidrauličke vodljivosti 6.12. Transmisivnost 6.13. Jednadžbe protoka podzemne vode 6.14. Specifično uskladištenje 6.15. Uskladištenje 6.16. Specifično otpuštanje 6.17. Hidrogeološka svojstva poroznog medija s pukotinskom poroznošću 6.18. Izvori 7. HIDROGEOLOGIJA KRŠA 7.1. Općenito 7.2. Morfološki oblici 7.3. Hidrogeološki oblici 7.4. Podjela krša u Hrvatskoj 7.5. Hidrogeološke značajke krša 8. INŽENJERSKA GEOLOGIJA 8.1. Suvremeni egzodinamski procesi i pojave 8.2. Suvremeni endodinamski

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  sustav 1.1. Uvod 1.2. Upravljanje vodom vodnih resursa 1.3. Urbana infrastruktura i urbani vodni sustav 1.4. Komunalni ili urbani vodni sustav 1.5. Osnovne značajke urbanih vodnih podsustava 1.6. Integralno upravljanje urbanim vodnim sustavom 2. Vodoopskrba i mjerodavne količine 2.1. Uvod 2.2. Potrošnja vode 2.3. Bilanca voda vodovoda 2.4. Kakvoća vode 3. Vodoopskrbni sustavi 3.1. Uvod 3.2. Minimalni i maksimalni tlak u urbanim sredinama 3.3. Sheme vodoopskrbnih sustava 3.4. Osnovni principi proračuna vodoopskrbnih sustava 3.5. Zoniranje vodoopskrbnog sustava 3.6. Regionalni vodoopskrbni sustavi 4... kontinuiteta opskrbe 6. Vodospreme 6.1. Osnovne značajke 6.2. Osnovni tipovi vodosprema 6.3. Osnovni elementi 6.4. Projektiranje 6.5. Vodotoranj 6.6. Dimenzioniranje volumena vodospreme i cjevovoda 6.7. Prekidne komore 6.8. Tlačne vodospreme - hidrofori 7. Crpne stanice 7.1. Tipovi i namjene 7.2. Ulazni podaci

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs

52

Proizvoda