Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.agmknjiga.co.rs

47

Proizvoda
  SADRŽAJ1. FIZIČKI PRINCIPI ZA DOBIJANJE NISKIH TEMPERATURA1.1 Osnovne metode za dobijanje veštačke hladnoće1.2 Predmet i sadržaj termodinamike1.3 Kontrolno merni uređaji1.4 Načini prostiranja toplote1.5 Prvi princip termodinamike1.6 Drugi princip temodinamike1.7 Carnoov kružni proces1.8 Kompresione rashladne mašine1.9 Apsorpcione rashladne mašine1.10 Domaće apsorpcione rashladne mašine1.11 Ejektorske rashladne mašine1.12 Termoelektrično hlađenje1.13 Termo - pumpa2. RASHLADNI FLUIDI2.1 Osobine rashladnih fluida2.2 Zasićeno stanje kod rashladnih fluida2.3 Isparavanje2.4 Kondenzacija2.5 Amonijak (NH3)2.6... kompresora3.8 Poluhermetički kompresori3.9 Rotacioni kompresori3.10 Centrifugalni kompresor (radijalni)3.11 Rashladni agregati3.12 Vijačni (zavojni) kompresori3.13 Scroll/Spiralni/kompresori3.14 Kompresori otvorenog tipa4. OSNOVNI, DOPUNSKI APARATI I OPREMA U RASHLADNIM INSTALACIJAMA4.1 Kondenzatori

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  menadžmenta, ali i svim drugim kadrovima koji se bave ovom problematikom.Sadržaj: 1. UVOD U OPERACIONI MENADŽMENT 1.1. ŠTA JE OPERACIONI MENADŽMENT? 1.1.1. PRIMERI ZADATAKA 1.1.2. ZADACI 1.2. PRIMERI „OPERACIJA” 1.3. KLJUČNE ULOGE OPERACIONOG MENADŽMENTA 1.4. IZBOR PROCESA U PROIZVODNJI 1.5. IZBOR USLUGA 1.6... PROIZVODNJE “JUST IN TIME” 12.5. OPTIMALNA TEHNOLOŠKA PROIZVODNJA 12.6. LITERATURA13. STRATEŠKI ZADACI 13.1. OPERACIONE ODLUKE 13.2. KLJUČNE OPERACIONE ODLUKE 13.2.1. PROJEKTOVANJE PROCESA 13.2.2. PROJEKTOVANJE INFRASTRUKTURE 13.2.3. ZADACI 13.3. PRODUKTTVNOST, UČENJE I FLEKSIBILNOST 13.3.1. PRODUKTIVNOST 13... PRIPREMANJE PROIZVODNJE 2.5. TEHNOLOGIJA USLUGA 2.6. ODRŽAVANJE RADA TEHNOLOŠKIH SISTEMA 2.6.1. STRATEGIJE ODRŽAVANJA 2.7. LITERATURA3. INVESTICIJE 3.1. UPRAVLJANJE PROCESOM INVESTIRANJA 3.2. PROCENA INVESTIRANJA 3.2.1. MERENJE TROŠKOVA I DOBITI 3.2.2. RAZLIKE U VREMENSKOM ODREĐIVANJU PROTOKA GOTOVINE 3

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  menadžmenta, ali i svim drugim kadrovima koji se bave ovom problematikom. Sadržaj: 1. UVOD U OPERACIONI MENADŽMENT 1.1. ŠTA JE OPERACIONI MENADŽMENT? 1.1.1. PRIMERI ZADATAKA 1.1.2. ZADACI 1.2. PRIMERI „OPERACIJA” 1.3. KLJUČNE ULOGE OPERACIONOG MENADŽMENTA 1.4. IZBOR PROCESA U PROIZVODNJI 1.5. IZBOR USLUGA 1.6... PROIZVODNJE “JUST IN TIME” 12.5. OPTIMALNA TEHNOLOŠKA PROIZVODNJA 12.6. LITERATURA13. STRATEŠKI ZADACI 13.1. OPERACIONE ODLUKE 13.2. KLJUČNE OPERACIONE ODLUKE 13.2.1. PROJEKTOVANJE PROCESA 13.2.2. PROJEKTOVANJE INFRASTRUKTURE 13.2.3. ZADACI 13.3. PRODUKTTVNOST, UČENJE I FLEKSIBILNOST 13.3.1. PRODUKTIVNOST 13... PRIPREMANJE PROIZVODNJE 2.5. TEHNOLOGIJA USLUGA 2.6. ODRŽAVANJE RADA TEHNOLOŠKIH SISTEMA 2.6.1. STRATEGIJE ODRŽAVANJA 2.7. LITERATURA3. INVESTICIJE 3.1. UPRAVLJANJE PROCESOM INVESTIRANJA 3.2. PROCENA INVESTIRANJA 3.2.1. MERENJE TROŠKOVA I DOBITI 3.2.2. RAZLIKE U VREMENSKOM ODREĐIVANJU PROTOKA GOTOVINE 3

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  .5. Dezintegratori bala slame 3.6. Princip automatske regulacije 3.7. Regulacija učinka kotla 3.8. Regulacija podpritiska u predložištu kotla 3.9. Brzorastuće bilje kao izvor biomase 3.10. Višegodišnje rizomske trave kao energetske biljke 3.11. Briketiranje 3.12. Podela briketa 3.13. Principi i tehnologije... sagledavanju nekih bitnih vrednosnih, statističkih i drugih odnosa i pokazatelja. Iz sadržaja:1. BIODIZEL 1.1.Biljna ulja kao sirovina za biodizel 1.2. Energetski bilans 1.3. Pravci razvoja u Srbiji 1.4. Ekonomika proizvodnje biodizela u Srbiji 1.5. Zaštita životne sredine 1.6. Prednosti biodizela 1.7. Fizičko - hemijske karakteristike biodizela i dizel goriva 1.8. Dobijanje biodizela iz uljane repice 1.9. Prednosti BD u odnosu na dizel 1.10. Količine proizvedenog biodizela u EU 1.11. Savremene tehnologije proizvodnje biodizela 1.12. Transesterifikacija katalizovana alkalijama 1.13. Transesterifikacija

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  .5. Dezintegratori bala slame 3.6. Princip automatske regulacije 3.7. Regulacija učinka kotla 3.8. Regulacija podpritiska u predložištu kotla 3.9. Brzorastuće bilje kao izvor biomase 3.10. Višegodišnje rizomske trave kao energetske biljke 3.11. Briketiranje 3.12. Podela briketa 3.13. Principi i tehnologije... sagledavanju nekih bitnih vrednosnih, statističkih i drugih odnosa i pokazatelja. Iz sadržaja:1. BIODIZEL 1.1.Biljna ulja kao sirovina za biodizel 1.2. Energetski bilans 1.3. Pravci razvoja u Srbiji 1.4. Ekonomika proizvodnje biodizela u Srbiji 1.5. Zaštita životne sredine 1.6. Prednosti biodizela 1.7. Fizičko - hemijske karakteristike biodizela i dizel goriva 1.8. Dobijanje biodizela iz uljane repice 1.9. Prednosti BD u odnosu na dizel 1.10. Količine proizvedenog biodizela u EU 1.11. Savremene tehnologije proizvodnje biodizela 1.12. Transesterifikacija katalizovana alkalijama 1.13. Transesterifikacija

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  .5. Dezintegratori bala slame 3.6. Princip automatske regulacije 3.7. Regulacija učinka kotla 3.8. Regulacija podpritiska u predložištu kotla 3.9. Brzorastuće bilje kao izvor biomase 3.10. Višegodišnje rizomske trave kao energetske biljke 3.11. Briketiranje 3.12. Podela briketa 3.13. Principi i tehnologije... sagledavanju nekih bitnih vrednosnih, statističkih i drugih odnosa i pokazatelja. Iz sadržaja:1. BIODIZEL 1.1.Biljna ulja kao sirovina za biodizel 1.2. Energetski bilans 1.3. Pravci razvoja u Srbiji 1.4. Ekonomika proizvodnje biodizela u Srbiji 1.5. Zaštita životne sredine 1.6. Prednosti biodizela 1.7. Fizičko - hemijske karakteristike biodizela i dizel goriva 1.8. Dobijanje biodizela iz uljane repice 1.9. Prednosti BD u odnosu na dizel 1.10. Količine proizvedenog biodizela u EU 1.11. Savremene tehnologije proizvodnje biodizela 1.12. Transesterifikacija katalizovana alkalijama 1.13. Transesterifikacija

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  za ostavljanje otvora u betonu3.6.2. Anker-spone3.6.3. Umetci za neravne spojeve tabli oplate3.6.4. Umetci za uglove oplate zidova i stubova3.6.5. Premazi za oplate3.6.6. Oprema za čišćenje i popravku oplate3.7. GRAĐEVINSKE SKELE3.7.1. Izrada građevinskih skela3.7.2. Vođenje kontrolne knjige skele3.8. IZRADA... se manje-više sve odnose na sve grube radove.IZ SADRŽAJA:1. UVOD1.1. O TEHNOLOGIJI I NJENOJ PRIMENI1.2. O RAZVOJU MATERIJALA1.3. O OBJEKTIMA I METODIMA GRAĐENJA1.3. O VRSTAMA RADOVA2. ARMIRAČKI RADOVI2.1. VRSTE I KARAKTERISTIKE ARMATURE2.2. ARMATURA (ČELIK) ZA PREDNAPREZANJE2.3. KARAKTERISTIKE I PRIMENA MIKRO-ARMATURE2.4. OBRADA ARMATURE2.5. PROBLEMI ZAŠTITE ARMATURE2.6. IZVOĐENJE ARMIRAČKIH RADOVA2.7. UGRAĐIVANJE ČELIKA ZA PREDNAPREZANJE3. TESARSKI RADOVI3.1. OSNOVNO O TESARSKIM RADOVIMA3.2. MATERIJALI I SREDSTVA ZA SPAJANJE3.3. IZBOR ODGOVARAJUĆE OPLATE3.4. PROJEKTOVANJE OPLATE

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  stijene 4.4. Metamorfne stijene 5. GEOLOŠKE STRUKTURE 5.1. Primarni strukturni oblici litosfere 5.2. Sekundarni strukturni oblici litosfere 6. HIDROGEOLOGIJA 6.1. Uvod 6.2. Hidrološki ciklus 6.3. Poroznost 6.4. Propusnost 6.5. Tipovi vodonosnih slojeva 6.6. Vrste gibanja podzemnih voda 6.7. Darcyjev zakon 6.8. Granice valjanosti Darcyjevog zakona 6.9. Potencijal6.10. Hidraulički gradijent6.11. Koeficijent hidrauličke vodljivosti6.12. Transmisivnost6.13. Jednadžbe protoka podzemne vode6.14. Specifično uskladištenje6.15. Uskladištenje6.16. Specifično otpuštanje6.17. Hidrogeološka svojstva poroznog medija s pukotinskom poroznošću6.18. Izvori 7. HIDROGEOLOGIJA KRŠA 7.1. Općenito 7.2. Morfološki oblici 7.3. Hidrogeološki oblici 7.4. Podjela krša u Hrvatskoj 7.5. Hidrogeološke značajke krša 8. INŽENJERSKA GEOLOGIJA 8.1. Suvremeni egzodinamski procesi i pojave 8.2. Suvremeni endodinamski procesi

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  stijene 4.4. Metamorfne stijene 5. GEOLOŠKE STRUKTURE 5.1. Primarni strukturni oblici litosfere 5.2. Sekundarni strukturni oblici litosfere 6. HIDROGEOLOGIJA 6.1. Uvod 6.2. Hidrološki ciklus 6.3. Poroznost 6.4. Propusnost 6.5. Tipovi vodonosnih slojeva 6.6. Vrste gibanja podzemnih voda 6.7. Darcyjev zakon 6.8. Granice valjanosti Darcyjevog zakona 6.9. Potencijal6.10. Hidraulički gradijent6.11. Koeficijent hidrauličke vodljivosti6.12. Transmisivnost6.13. Jednadžbe protoka podzemne vode6.14. Specifično uskladištenje6.15. Uskladištenje6.16. Specifično otpuštanje6.17. Hidrogeološka svojstva poroznog medija s pukotinskom poroznošću6.18. Izvori 7. HIDROGEOLOGIJA KRŠA 7.1. Općenito 7.2. Morfološki oblici 7.3. Hidrogeološki oblici 7.4. Podjela krša u Hrvatskoj 7.5. Hidrogeološke značajke krša 8. INŽENJERSKA GEOLOGIJA 8.1. Suvremeni egzodinamski procesi i pojave 8.2. Suvremeni endodinamski procesi

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  U VODOVODNIM I KANALIZACIONIM SISTEMIMA 1.3. ELEKTRO - ENERGETSKA EFIKASNOST OBJEKATA VODOVODA I KANALIZACIJE 1.4. SAVREMENA MAŠINSKA OPREMA U FUNKCIJI EFIKASNE PRIMENE U CRPNIM STANICAMA KANALIZACIJE I SA ASPEKTA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI 1.5. PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ SEOSKIH DOMAĆINSTAVA I MANJIH NASELJA, UZ KORIŠĆENJA NJIHOVOG ENERGETSKOG I SIROVINSKOG POTENCIJALA 1.6. CILJEVI I NAČELNA UPUTSTVA ZA RAD NA ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U OBLASTI VODOVODA I KANALIZACIJE 1.7. PRIMERI IZ PRAKSE U VEZI SA UNAPREĐENJEM ENERGERSKE EFIKASNOSTI DRUGI DEO: VODNI BILANS I GUBICI VODE PREDGOVOR UZ DRUGI DEO 2.1 OPŠTE O GUBICIMA VODE2.2 KOMPONENTE VODNOG BILANSA2.3 STRATEGIJA SMANJENJA GUBITAKA 2.4 PROGRAM RADOVA.2.5 MATEMATIČKO MODELIRANJE - AQUANETS2.6 SAVREMENA OPREMA ZA OTKRIVANJE KVAROVA2.7 PRIMERI IZ PREDUZEĆA VODOVODA2.8 ZAKLJUČCI2.9. PRIMERI PREDUZEĆA - PROIZVOĐAČA OPREME U VEZI SA SMANJENJEM

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs

47

Proizvoda