Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.agmknjiga.co.rs

8

Proizvoda
  uglavnom meri u gramima (g), a zapremina u (cm3), sistemski se koristi veza prema kojoj g/cm3 odgovara zapreminskoj težini od 9.807 kN/m3, što je dovoljno tačno za praktične potrebe na našoj geografskoj širini. Radi lakšeg snalaženja u Poglavlju 12 je data lista simbola i skraćenica korišćenih u ovoj

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  uglavnom meri u gramima (g), a zapremina u (cm3), sistemski se koristi veza prema kojoj g/cm3 odgovara zapreminskoj težini od 9.807 kN/m3, što je dovoljno tačno za praktične potrebe na našoj geografskoj širini. Radi lakšeg snalaženja u Poglavlju 12 je data lista simbola i skraćenica korišćenih u ovoj

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  konstrukcije (STR) i graničnog stanja tla (GEO) 261 10.5.2.1 Parcijalni faktori za dejstva (gF) ili efekte od dejstava (gE) 261 10.5.2.2 Parcijalni faktori za parametre tla (gM) 262 10.5.2.3 Parcijalni faktori otpora (gR) za plitko temeljenje 262 10.5.2.4 Parcijalni faktori otpora (gR) prednapregnutih sidara 263 10.5.2.5 Parcijalni faktori otpora (gR) za potporne konstrukcije 263 10.5.3 Parcijalni faktori za provjeru stanja uzgona (UPL) 263 10.5.4 Parcijalni faktori za stanje hidrauličkog loma u tlu (HYD) 264 10.6 Parcijalni faktori za projektne pristupe 1, 2, 3 265 10.6.1 Opšte napomene 265 10... sc. Ismet Gušić Iz sadržaja: 1. UVOD 9 2. PODELA I GRADNJA POTPORNIH KONSTRUKCIJA 12 2.1 Gradnja potpornih konstrukcija 14 2.1.1 Obračun radova 16 3. ZASIPANE POTPORNE KONSTRUKCIJE 18 3.1 Potporni zidovi od kamena i gabioni 19 3.2 Zidanje obraĎenim lomljenim kamenom u cementnom malteru 20 3.3 Zidanje

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  i naučnici. Branko Božić IZ SADRŽAJA G l a v a 1. EMPIRIJSKI RASPOREDI OPAŽANJA . . . 1 A) JEDNODIMENZIONALNI RASPOREDI 1.1. Merenje i rezultat merenja. Opažanje 1.2. Rezultat merenja i slučajni događaj 1.3. Grupisanje i tabeliranje 1.4. Frekvencija opažanja i njene osobine 1.5. Gustina rasporeda i histogram... RASPOREDI 2.11. Funkcija rasporeda 2.12. Neprekidni rasporedi 2.13. Diskretni rasporedi 2.14. Marginalne sredine i disperzije 2.15. Uslovne sredine i disperzije 2.16. Teoreme o matematičkim očekivanjima 2.17. Teoreme o disperzijama 2.18. Kovarijacija i koeficijent korelacije G l a v a 3. OSNOVE TEORIJE... grešaka merenja na ocenu disperzije 3.14.2. Uticaj grešaka merenja na koeficijent korelacije 3.15. Greške zaokruživanja 3.15.1. Greške zaokruživanja pri računanjima 3.15.2. Greške zaokruživanja merenja – greške očitavanja G l a v a 4. TEORIJA OCENA . . . 123 4.1. Osnovni zadaci teorije ocena 4

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  .2.1 Eksplozivne prašine 2.3 Zone opasnosti 2.3.1 Trajanje opasnosti u zonama opasnosti 3. Poglavlje II - Normativna regulisanost oblasti 3.1 Uslovi za bezbednu izgradnju objekata i postrojenja za skladištenje, držanje i promet zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova - Bezbedno postavljanje 3.2 Saglasnost na tehničku dokumentaciju i sprovedenost mera zaštite od požara i eksplozija 3.3 Osnovni zahtevi zaštite od požara i eksplozija i način postizanja zahteva 3.4 Uslovi koje moraju ispunjavati tehnološki procesi u kojima se upotrebljavaju zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi 3.5 Požarni sektori i eksplozioni odušak 3.6. Instalacija bezbednosne rasvete, gromobranska instalacija i zaštita od statičkog elektriciteta 4. Poglavlje III -Analiza zona opasnosti na mestima ugroženim od eksplozivnih smeša 4.1 Klasifikacija zone opasnosti akumulatorske stanice 4.2 Podloge za izradu elaborata 4.3

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  za domaćinstvo već se duže vreme trude da na tržište iznesu aparate druge i treće generacije koji su kvalitetniji i imaju manju potrošnju. Za kvantitativnu ocenu „dobrote“ aparata uvedeni su i energetski razredi od A do G. Korisnici aparata za domaćinstvo treba da slede uputstva za upotrebu aparata, koje izdaje... energije (Sunce, vetar, geotermalnu energiju) i doprinose smanjenju efekta „staklene bašte“. Još jednom treba naglasiti da svaka mera – gledano pojedinačno – izaziva nedoumicu da li je treba sprovoditi ili ne! Međutim gledano u celini i uz jednovremenu primenu svih mera u vremenskom periodu od 2–3 meseca

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  za domaćinstvo već se duže vreme trude da na tržište iznesu aparate druge i treće generacije koji su kvalitetniji i imaju manju potrošnju. Za kvantitativnu ocenu „dobrote“ aparata uvedeni su i energetski razredi od A do G. Korisnici aparata za domaćinstvo treba da slede uputstva za upotrebu aparata, koje izdaje... energije (Sunce, vetar, geotermalnu energiju) i doprinose smanjenju efekta „staklene bašte“. Još jednom treba naglasiti da svaka mera – gledano pojedinačno – izaziva nedoumicu da li je treba sprovoditi ili ne! Međutim gledano u celini i uz jednovremenu primenu svih mera u vremenskom periodu od 2–3 meseca

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  primenom metode deformacije. Najpre su izvedene i u tabelama date one iste konstante štapova iz metode deformacija, za štapove tipa ,,k’’ ,,g’’ i ,,s’’ , samo za slučaj proračuna po teoriji drugog reda. Na osnovu uglova obrtanja na krajevima proste grede iz trećeg poglavlja, u petom poglavlju su izračunate.... OSNOVNE JEDNAČINE TEORIJE KONAČNIH DEFORMACIJA, TEORIJA DRUGOG REDA I TEORIJA PRVOG REDA 3. TEORIJA DRUGOG REDA PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG MOMENTA INERCIJE i KONSTANTNE AKSIJALNE SILE 22 4. TEORIJA DRUGOG REDA PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG MOMENTA INERCIJE i KONSTANTNE AKSIJALNE SILE 5. PRORAČUN SISTEMA PRAVIH

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs

8

Proizvoda