Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.agmknjiga.co.rs

8

Proizvoda
  uglavnom meri u gramima (g), a zapremina u (cm3), sistemski se koristi veza prema kojoj g/cm3 odgovara zapreminskoj težini od 9.807 kN/m3, što je dovoljno tačno za praktične potrebe na našoj geografskoj širini. Radi lakšeg snalaženja u Poglavlju 12 je data lista simbola i skraćenica korišćenih u ovoj

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  uglavnom meri u gramima (g), a zapremina u (cm3), sistemski se koristi veza prema kojoj g/cm3 odgovara zapreminskoj težini od 9.807 kN/m3, što je dovoljno tačno za praktične potrebe na našoj geografskoj širini. Radi lakšeg snalaženja u Poglavlju 12 je data lista simbola i skraćenica korišćenih u ovoj

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  i naučnici.Branko Božić IZ SADRŽAJA G l a v a 1. EMPIRIJSKI RASPOREDI OPAŽANJA . . . 1 A) JEDNODIMENZIONALNI RASPOREDI 1.1. Merenje i rezultat merenja. Opažanje 1.2. Rezultat merenja i slučajni događaj 1.3. Grupisanje i tabeliranje 1.4. Frekvencija opažanja i njene osobine 1.5. Gustina rasporeda i histogram... RASPOREDI 2.11. Funkcija rasporeda 2.12. Neprekidni rasporedi 2.13. Diskretni rasporedi 2.14. Marginalne sredine i disperzije 2.15. Uslovne sredine i disperzije 2.16. Teoreme o matematičkim očekivanjima 2.17. Teoreme o disperzijama 2.18. Kovarijacija i koeficijent korelacije G l a v a 3. OSNOVE TEORIJE... grešaka merenja na ocenu disperzije 3.14.2. Uticaj grešaka merenja na koeficijent korelacije 3.15. Greške zaokruživanja 3.15.1. Greške zaokruživanja pri računanjima 3.15.2. Greške zaokruživanja merenja – greške očitavanja G l a v a 4. TEORIJA OCENA . . . 123 4.1. Osnovni zadaci teorije ocena 4

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  M) 26210.5.2.3 Parcijalni faktori otpora (gR) za plitko temeljenje 26210.5.2.4 Parcijalni faktori otpora (gR) prednapregnutih sidara 26310.5.2.5 Parcijalni faktori otpora (gR) za potporne konstrukcije 26310.5.3 Parcijalni faktori za provjeru stanja uzgona (UPL) 26310.5.4 Parcijalni faktori za stanje.... Ismet GušićIz sadržaja:1. UVOD 92. PODELA I GRADNJA POTPORNIH KONSTRUKCIJA 122.1 Gradnja potpornih konstrukcija 142.1.1 Obračun radova 163. ZASIPANE POTPORNE KONSTRUKCIJE 183.1 Potporni zidovi od kamena i gabioni 193.2 Zidanje obraĎenim lomljenim kamenom u cementnom malteru 203.3 Zidanje potpornog zida poluklesanim kamenom 213.4 Zidanje potpornog zida obraĎenim kamenom 213.5 Način zidanja potpornih zidova od kamena 213.6 Zidovi od gabiona 233.7 Potporni zidovi od betona i armiranog betona 323.7.1 Gravitacioni (masivni) betonski zidovi 343.7.2 Armirano betonski potporni zidovi 363.7.3 Potporni zidovi

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  hemijske karakteristike vodonika5. Poglavlje IV - Uopšte o olovnim akumulatorima5.1 Ventilacija akumulatorskih stanica5.1.1 Proračun ventilacije5.2 Odnos hipotetičke zapremine Vz i dimenzija opasnog područja5.2.1 Određivanje stepena ispuštanja (dG/dt) vodonika5.2.2 Određivanje LELm5.2.3 Određivanje K... prašine2.3 Zone opasnosti2.3.1 Trajanje opasnosti u zonama opasnosti3. Poglavlje II - Normativna regulisanost oblasti3.1 Uslovi za bezbednu izgradnju objekata i postrojenja za skladištenje, držanje i promet zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova - Bezbedno postavljanje3.2 Saglasnost na tehničku dokumentaciju i sprovedenost mera zaštite od požara i eksplozija3.3 Osnovni zahtevi zaštite od požara i eksplozija i način postizanja zahteva3.4 Uslovi koje moraju ispunjavati tehnološki procesi u kojima se upotrebljavaju zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi3.5 Požarni sektori i eksplozioni odušak3

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  za domaćinstvo već se duže vreme trude da na tržište iznesu aparate druge i treće generacije koji su kvalitetniji i imaju manju potrošnju. Za kvantitativnu ocenu „dobrote“ aparata uvedeni su i energetski razredi od A do G. Korisnici aparata za domaćinstvo treba da slede uputstva za upotrebu aparata, koje izdaje... energije (Sunce, vetar, geotermalnu energiju) i doprinose smanjenju efekta „staklene bašte“.Još jednom treba naglasiti da svaka mera – gledano pojedinačno – izaziva nedoumicu da li je treba sprovoditi ili ne! Međutim gledano u celini i uz jednovremenu primenu svih mera u vremenskom periodu od 2–3 meseca

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  za domaćinstvo već se duže vreme trude da na tržište iznesu aparate druge i treće generacije koji su kvalitetniji i imaju manju potrošnju. Za kvantitativnu ocenu „dobrote“ aparata uvedeni su i energetski razredi od A do G. Korisnici aparata za domaćinstvo treba da slede uputstva za upotrebu aparata, koje izdaje... energije (Sunce, vetar, geotermalnu energiju) i doprinose smanjenju efekta „staklene bašte“.Još jednom treba naglasiti da svaka mera – gledano pojedinačno – izaziva nedoumicu da li je treba sprovoditi ili ne! Međutim gledano u celini i uz jednovremenu primenu svih mera u vremenskom periodu od 2–3 meseca

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs
  primenom metode deformacije. Najpre su izvedene i u tabelama date one iste konstante štapova iz metode deformacija, za štapove tipa ,,k’’ ,,g’’ i ,,s’’ , samo za slučaj proračuna po teoriji drugog reda. Na osnovu uglova obrtanja na krajevima proste grede iz trećeg poglavlja, u petom poglavlju su izračunate...2. OSNOVNE JEDNAČINE TEORIJE KONAČNIH DEFORMACIJA, TEORIJA DRUGOG REDA I TEORIJA PRVOG REDA 3. TEORIJA DRUGOG REDA PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG MOMENTA INERCIJE i KONSTANTNE AKSIJALNE SILE 22 4. TEORIJA DRUGOG REDA PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG MOMENTA INERCIJE i KONSTANTNE AKSIJALNE SILE 5. PRORAČUN SISTEMA PRAVIH

  Izvor

  www.agmknjiga.co.rs

8

Proizvoda