Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.knjigaknjiga.com

20

Proizvoda
 • 1
 • 2
 • (Odiseja Džejmsa Džojsa) (2) Henri Ford (3) Artur Šopenhauer Ispostaviće se da odgovor ne mora biti glupav, košmaran ili zaražen. Najinteresantniji događaji naše prošlosti su, zahvaljujući Mentalnoj_higijeni, izdvojeni i prikazani u punom sjaju. Kombinacija manje poznatih priča i neverovatnih... bilo u izobilju, pa je verovatno predstavljala glavni izvor proteina u ishrani širokih narodnih masa. Osnova popularnih specijaliteta bili su grgeč, som i cipal. Za dezert su jeli voće - smokve, urme, nar, grožđe i lubenice. Ljubiteljima leda za viski i ostale namene: 10 000 g.p.n.e. Led na polovima počinje da se... 2 500 000 g.p.n.e. Homo habilis, prvi pračovek, koristi kamena oruđa u Africi. 2 000 000 g.p.n.e. Razni praljudi se šire planetom. 1 500 000 g.p.n.e. Humanoidi ovladavaju vatrom. 300 000 g.p.n.e. Neandertalci žive u Evropi. 150 000 g.p.n.e. Sahara je bogata žitnica. 130 000 g.p.n.e. Moderan čovek

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  890 RSD

  7,54 €

 • -Njutn (MN), za dužine metar (m), za napon (kN/m2) i ređe (MN/m2). Obzirom da se u laboratorijskim merenjima masa uglavnom meri u gramima (g), a zapremina u (cm3), sistemski se koristi veza prema kojoj g/cm3 odgovara zapreminskoj težini od 9.807 kN/m3, što je dovoljno tačno za praktične potrebe na našoj

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  770 RSD

  6,53 €

 • . Moguće opcije arhitekture programa Oracle Database 10g 2. Instaliranje programa Oracle Database 10g i kreiranje baze podataka 3. Nadgradnja na Oracle Database 10g 4. Planiranje Oracle aplikacija - mogući pristupi, rizici i standardi Deo II: SQL i SQL*Plus 5. Osnovne vrste reči u SQL-u 6. Osnovne komande...Ovladajte upotrebom revolucionarnih karakteristika programa Oracle Database 10g, Kevin Loney, Viši konsultant za tehnički menadžment u kompaniji TUSC i autor najprodavanijih knjiga u izdanju Oracle Pressa. Sveobuhvatan izvor informacija o programu Oracle Database 10g. Detaljno se upoznajte sa softverskim programom Oracle Database 10g, koristeći ovaj, definitivno najsveobuhvatniji priručnik koji se trenutno može naći na tržištu, u izdanju Oracle Pressa. Pored temeljne obrade svih novih karakteristika, ovaj moćan izvor informacija sadrži i opšti prikaz arhitekture baza podataka i Oracle Grid

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.980 RSD

  16,78 €

 • na vežbama i projektima. Početnici koji žele brzo da se osposobe za rad i iskusni korisnici koji žele da dopune svoje veštine otkriće da je ovo novo izdanje neophodno sredstvo za učenje AutoCAD-a 2002. Iskoristite snagu 2D i 3D mogućnosti AutoCAD®-a 2002. Knjiga sadrži • Obimne informacije, reference... A. Stellman vodi seminare o programskom jeziku AutoLISP, piše članke za časopis CADENCE, a trenutno je koordinator projekta u vrhunskoj inženjerskoj kompaniji. Autor je knjige Praktični AutoLISP (PRACTICAL AUTOLISP) u izdanju izdavačke kuće Delmar i drži predavanja više od osam godina. G. V. Krishnan... Uvod Poglavlje 1 – Početak rada Poglavlje 2 – Osnove I Poglavlje 3 – Osnove II Poglavlje 4 – Osnove III Poglavlje 5 – Osnove IV Poglavlje 6 – Osnove V Poglavlje 7 – Kotiranje Poglavlje 8 – Plotovanje/Štampanje Poglavlje 9 – Šrafiranje i granice šrafura Poglavlje 10 – Blok reference i atributi Poglavlje

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  620 RSD

  5,26 €

 • i matematičke konstante 1.3 Neke kategorije brojeva 1.4 Hipoteza o kontinuumu brojeva 1.5 Pregled nekih matematičkih konstanti 1.6 Matematički algoritmi 1.7 Paradigma prostih brojeva 2.0 MATEMATIČKE KONSTANTE 2.1 Euler-ova matematika 2.2 Matematičke konstante: 0, 1, √-1 2.3 Alladi-Grinstead-ova konstanta ag 2.4 Apéry-jeva konstanta ζ(3) 2.5 Archimedes-ova konstanta π 2.6 Artin-ova konstanta a0 2.7 Backhous-ova konstanta B 2.8 Baxter-ova konstanta C2 2.9 Beraha-ova konstanta b 2.10 Bernstein-ova konstanta β 2.11 Bloch-ova konstanta bc 2.12 Brun-ova konstanta B2 2.13 Cahen-ova konstanta τ i Silvester-ov redosled an 2.14 Carefree konstanta K1, K2 2.15 Carlson-Levi-eva konstanta cl 2.16 Catalan-ova konstanta G 2.17 Champernown-ov broj C 2.18 Champernown-ova konstanta Cb 2.19 Copeland-Erdős-ova konstanta KE 2.20 Delian-ova konstanta d2 2.21 Konstanta dvanaesti koren iz dva d 2.22 Erdős-Borwein-ova konstanta EB

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.210 RSD

  10,26 €

 • Programiranje grafike - OpenGL vodič za programere (prevod petog izdanja). OpenGL je moćni softverski interfejs, koji se upotrebljava za kreiranje visokokvalitetnih, kompjuterski generisanih slika i interaktivnih aplikacija koje koriste 2D i 3D objekte, bitmape i slike u boji. OpenGL vodič...GL Shading jeziku. U ovoj knjizi ćete pronaći jasna objašnjenja OpenGL funkcionalnosti i mnogih osnovnih tehnika u vezi sa računarskom grafikom, kao što su kreiranje i renderovanje 3D modela, interaktivan pregled objekata iz različitih perspektiva i korišćenje efekata senki, osvetljenja i postavljanja... računarske grafike: 3Dlabs, Apple, Dell, IBM, Intel, NVIDIA, SGI i Sun Microsystems. Dave Shreiner je OpenGL inženjer u SGI kompaniji, gde radi sa OpenGL-om od njegovog nastanka, a sa ra~unarskom grafikom više od 15 godina. On redovno predstavlja svoje radove na SIGGRAPH i drugim konferencijama širom sveta

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.990 RSD

  16,87 €

 • do 25 časova samostalno vođene obuke Sistemski zahtevi Windows 800+ MHz Intel Pentium III procesor ili ekvivalentan, sa Microsoft Windows 2000/XP operativnim sistemom Macintosh 600 MHz Power Mac G3 ili bolji, sa Mac OS X 10.3, ili 10.4 operativnim sistemom Kratak sadržaj • Uvod u ActionScript 2

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.720 RSD

  14,58 €

 • Knjiga je tako napisana da je mogu koristiti i početnici koji se upoznaju sa osnovama AutoCADa, ali i iskusni korisnici koji se bave naprednijim stvarima, kao što su podešavanje, rad u 3D ili AutoLISP. Primeri su rađeni po metodu korak po korak, tako da korisnici mogu da lako nauče potrebne komande... poglavlje – Prebacivanje crteža i njihovo posavljanje na Webu Dvadeset deveto poglavlje AutoCAD na Internetu Četvrti deo Tri dimenzije Trideseto poglavlje – Uvod u 3D mogućnosti AutoCADa Trideset prvo poglavlje – Prikazivanje 3D crteža Trideset drugo poglavlje – Korisnički koordinatni sistem Trideset treće poglavlje – Crtanje u 3D Trideset četvrto poglavlje – Konstruisanje punih primitiva Trideset peto poglavlje – Kreiranje korisničkih tela Trideset šesto poglavlje – Modifikacija tela Trideset sedmo poglavlje – Kreiranje složenog solid modela Trideset osmo poglavlje – Realistično renderovanje Peti deo

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  510 RSD

  4,32 €

 • Otkrijte jezik poslovnog programiranja Šta ćete naučiti? • Pisaćete modularne Java aplikacije u novom sistemu modula. • Izvršićete migraciju postojećih Java aplikacija u modularne aplikacije. • Naučićete kako se koristi G1 sakupljač „smeća“ (garbage collector) da biste mogli da iskoristite... je razvoju softvera otvorenog koda. Koristi programski jezik Java od 2005. godine i piše knjige za programersku zajednicu Java Code Geeks. Sadržaj 1. Pregled Jave 9 2. Otkrivanje Jave 9 3. Poboljšanje jezika Java 9 4. Izrada modularnih aplikacija pomoću Jave 9 5. Migriranje aplikacija pomoću Java Shella 6. Eksperimentisanje sa Java Shellom 7. Prednosti novog podrazumevanog skupljača „smeća“ G1 8. Merenje performansi aplikacija na mikro nivou pomoću JMH-a 9. Upotreba interfejsa API za obradu procesa 10. Precizno praćenje steka 11. Nove alatke i poboljšanje postojećih alatki 12. Konkurentno i reaktivno programiranje 13

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.650 RSD

  13,99 €

 • Napravite dinamičke klijent/server aplikacije koristeći PL/SQL i obimne informacije koje ćete pronaći u ovoj knjizi. Stručnjaci za Oracle opisuju osobine PL/SQL-a, objašnjavaju semantiku i sintaksu pitanja skripta i detaljno objašnjavaju funkcionalnost PL/SQL-a baze podataka Oracle 10g. Naučićete kako da napravite moćne PL/SQL programe, komunicirate sa bazama podataka Oracle, obavljate složena izračunavanja i obrađujete greške. Osim toga, dobićete savete za programiranje i tehnike koje možete upotrebiti, i praktične primere iz sveta Oraclea. • Napravite, podesite i debagujte PL/SQL programe... nadogradnje aplikacija, Oracle Application Development. Kratak sadržaj Deo I: Uvod 1 Uvod u programski jezik PL/SQL 2 Korišćenje alata SQL*Plus i JDeveloper 3 Osnove programskog jezika PL/SQL 4 Upotreba programskih jezika SQL i PL/SQL 5 Slogovi 6 Kolekcije 7 Obrada grešaka 8 Pravljenje procedura, funkcija

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com

20

Proizvoda
 • 1
 • 2