Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.knjigaknjiga.com

19

Proizvoda
 • 1
 • 2
 • -Njutn (MN), za dužine metar (m), za napon (kN/m2) i ređe (MN/m2). Obzirom da se u laboratorijskim merenjima masa uglavnom meri u gramima (g), a zapremina u (cm3), sistemski se koristi veza prema kojoj g/cm3 odgovara zapreminskoj težini od 9.807 kN/m3, što je dovoljno tačno za praktične potrebe na našoj

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  770 RSD

  6,53 €

 • Džejmsa Džojsa)(2) Henri Ford(3) Artur Šopenhauer Ispostaviće se da odgovor ne mora biti glupav, košmaran ili zaražen. Najinteresantniji događaji naše prošlosti su, zahvaljujući Mentalnoj_higijeni, izdvojeni i prikazani u punom sjaju. Kombinacija manje poznatih priča i neverovatnih - ali istinitih..., pa je verovatno predstavljala glavni izvor proteina u ishrani širokih narodnih masa. Osnova popularnih specijaliteta bili su grgeč, som i cipal. Za dezert su jeli voće - smokve, urme, nar, grožđe i lubenice. Ljubiteljima leda za viski i ostale namene: 10 000 g.p.n.e. Led na polovima počinje da se... 2 500 000 g.p.n.e. Homo habilis, prvi pračovek, koristi kamena oruđa u Africi.2 000 000 g.p.n.e. Razni praljudi se šire planetom.1 500 000 g.p.n.e. Humanoidi ovladavaju vatrom.300 000 g.p.n.e. Neandertalci žive u Evropi.150 000 g.p.n.e. Sahara je bogata žitnica.130 000 g.p.n.e. Moderan čovek, Homo

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  890 RSD

  7,55 €

 • 1. Moguće opcije arhitekture programa Oracle Database 10g2. Instaliranje programa Oracle Database 10g i kreiranje baze podataka3. Nadgradnja na Oracle Database 10g4. Planiranje Oracle aplikacija - mogući pristupi, rizici i standardiDeo II: SQL i SQL*Plus5. Osnovne vrste reči u SQL-u6. Osnovne komande...Ovladajte upotrebom revolucionarnih karakteristika programa Oracle Database 10g, Kevin Loney, Viši konsultant za tehnički menadžment u kompaniji TUSC i autor najprodavanijih knjiga u izdanju Oracle Pressa. Sveobuhvatan izvor informacija o programu Oracle Database 10g. Detaljno se upoznajte sa softverskim programom Oracle Database 10g, koristeći ovaj, definitivno najsveobuhvatniji priručnik koji se trenutno može naći na tržištu, u izdanju Oracle Pressa. Pored temeljne obrade svih novih karakteristika, ovaj moćan izvor informacija sadrži i opšti prikaz arhitekture baza podataka i Oracle Grid

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.980 RSD

  16,79 €

 • Filosofska misao na Istoku stara je oko 7.000 godina. Po nekim izvorima Rama je hodao Indijom 5.000 godina pre Hrista, dok u Kini, koreni taoizma potiču od Žutog cara (3.000 g.p.n.e.). Za proteklih 70 vekova istočnjačka filosofska misao se razvi-jala u mnogim pravcima, pa su tako nastala mnoga učenja od kojih su neka nestala, a druga se zadržala do današnjih dana. U ovoj knjizi ukratko su prikazana tri velika filosofsko-religiozna pravca koja su, zajedno sa hinduizmom, izvršila najveći uticaj na svest Istočnjaka. To su: budizam, taoizam i konfucijanizam. Knjigu možemo da podelimo na dva dela. U prvom su dati najopštiji teoretski i istorijski podaci o pomenutim pravcima, dok se u drugom delu nalaze priče i poruke koje su nam ostavili mudraci. Možda se baš kroz ta kazivanja pre može osetiti duh Istoka nego kroz istorijski pregled proteklih 5.000 godina.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  390 RSD

  3,31 €

 • na vežbama i projektima. Početnici koji žele brzo da se osposobe za rad i iskusni korisnici koji žele da dopune svoje veštine otkriće da je ovo novo izdanje neophodno sredstvo za učenje AutoCAD-a 2002. Iskoristite snagu 2D i 3D mogućnosti AutoCAD®-a 2002. Knjiga sadrži • Obimne informacije, reference... A. Stellman vodi seminare o programskom jeziku AutoLISP, piše članke za časopis CADENCE, a trenutno je koordinator projekta u vrhunskoj inženjerskoj kompaniji. Autor je knjige Praktični AutoLISP (PRACTICAL AUTOLISP) u izdanju izdavačke kuće Delmar i drži predavanja više od osam godina. G. V. Krishnan... Uvod Poglavlje 1 – Početak radaPoglavlje 2 – Osnove IPoglavlje 3 – Osnove IIPoglavlje 4 – Osnove IIIPoglavlje 5 – Osnove IVPoglavlje 6 – Osnove VPoglavlje 7 – KotiranjePoglavlje 8 – Plotovanje/ŠtampanjePoglavlje 9 – Šrafiranje i granice šrafuraPoglavlje 10 – Blok reference i atributiPoglavlje 11

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  620 RSD

  5,26 €

 • i matematičke konstante1.3 Neke kategorije brojeva1.4 Hipoteza o kontinuumu brojeva1.5 Pregled nekih matematičkih konstanti1.6 Matematički algoritmi1.7 Paradigma prostih brojeva2.0 MATEMATIČKE KONSTANTE2.1 Euler-ova matematika2.2 Matematičke konstante: 0, 1, √-12.3 Alladi-Grinstead-ova konstanta ag2.4 Apéry-jeva konstanta ζ(3)2.5 Archimedes-ova konstanta π 2.6 Artin-ova konstanta a0 2.7 Backhous-ova konstanta B 2.8 Baxter-ova konstanta C2 2.9 Beraha-ova konstanta b 2.10 Bernstein-ova konstanta β 2.11 Bloch-ova konstanta bc2.12 Brun-ova konstanta B2 2.13 Cahen-ova konstanta τ i Silvester-ov redosled an2.14 Carefree konstanta K1, K22.15 Carlson-Levi-eva konstanta cl2.16 Catalan-ova konstanta G2.17 Champernown-ov broj C2.18 Champernown-ova konstanta Cb2.19 Copeland-Erdős-ova konstanta KE2.20 Delian-ova konstanta d22.21 Konstanta dvanaesti koren iz dva d2.22 Erdős-Borwein-ova konstanta EB2.23 Euler-ova

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.210 RSD

  10,26 €

 • Programiranje grafike - OpenGL vodič za programere (prevod petog izdanja). OpenGL je moćni softverski interfejs, koji se upotrebljava za kreiranje visokokvalitetnih, kompjuterski generisanih slika i interaktivnih aplikacija koje koriste 2D i 3D objekte, bitmape i slike u boji. OpenGL vodič...GL Shading jeziku. U ovoj knjizi ćete pronaći jasna objašnjenja OpenGL funkcionalnosti i mnogih osnovnih tehnika u vezi sa računarskom grafikom, kao što su kreiranje i renderovanje 3D modela, interaktivan pregled objekata iz različitih perspektiva i korišćenje efekata senki, osvetljenja i postavljanja... računarske grafike: 3Dlabs, Apple, Dell, IBM, Intel, NVIDIA, SGI i Sun Microsystems. Dave Shreiner je OpenGL inženjer u SGI kompaniji, gde radi sa OpenGL-om od njegovog nastanka, a sa ra~unarskom grafikom više od 15 godina. On redovno predstavlja svoje radove na SIGGRAPH i drugim konferencijama širom sveta

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.990 RSD

  16,87 €

 • časova samostalno vođene obuke Sistemski zahtevi Windows800+ MHz Intel Pentium III procesor ili ekvivalentan, sa Microsoft Windows 2000/XP operativnim sistemom Macintosh600 MHz Power Mac G3 ili bolji, sa Mac OS X 10.3, ili 10.4 operativnim sistemom Kratak sadržaj • Uvod u ActionScript 2.01• Upoznavanje

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.720 RSD

  14,59 €

 • Knjiga je tako napisana da je mogu koristiti i početnici koji se upoznaju sa osnovama AutoCADa, ali i iskusni korisnici koji se bave naprednijim stvarima, kao što su podešavanje, rad u 3D ili AutoLISP. Primeri su rađeni po metodu korak po korak, tako da korisnici mogu da lako nauče potrebne komande... Dvadeset deveto poglavlje AutoCAD na Internetu Četvrti deoTri dimenzije Trideseto poglavlje – Uvod u 3D mogućnosti AutoCADaTrideset prvo poglavlje – Prikazivanje 3D crtežaTrideset drugo poglavlje – Korisnički koordinatni sistemTrideset treće poglavlje – Crtanje u 3DTrideset četvrto poglavlje...CADuDodatak G – TabeleDodatak H – Rečnik Index

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  510 RSD

  4,32 €

 • Napravite dinamičke klijent/server aplikacije koristeći PL/SQL i obimne informacije koje ćete pronaći u ovoj knjizi. Stručnjaci za Oracle opisuju osobine PL/SQL-a, objašnjavaju semantiku i sintaksu pitanja skripta i detaljno objašnjavaju funkcionalnost PL/SQL-a baze podataka Oracle 10g. Naučićete kako da napravite moćne PL/SQL programe, komunicirate sa bazama podataka Oracle, obavljate složena izračunavanja i obrađujete greške. Osim toga, dobićete savete za programiranje i tehnike koje možete upotrebiti, i praktične primere iz sveta Oraclea. • Napravite, podesite i debagujte PL/SQL programe... aplikacija, Oracle Application Development. Kratak sadržaj Deo I: Uvod 1 Uvod u programski jezik PL/SQL2 Korišćenje alata SQL*Plus i JDeveloper3 Osnove programskog jezika PL/SQL4 Upotreba programskih jezika SQL i PL/SQL5 Slogovi6 Kolekcije7 Obrada grešaka8 Pravljenje procedura, funkcija i paketa9 Upotreba

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com

19

Proizvoda
 • 1
 • 2