Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.e-trafika.rs

609

Proizvoda
 • "2 - 1/4” & 1/2” Ručica gedore, 1 - 1/4” x 2” Produžetak, 1 - 1/4” x 4” Produžetak 1 - 1/2” x 5” Produžetak, 1 - 1/2” x10” Produžetak, 1 - 1/4” Flex nastavak 1 - 1/4” Univerzalni nastavak 1 - 1/2” Univerzalni nastavak 1 - 1/4” x 6” Ručica, 1 - 1/4” T ručica 1 - Nosač nastavaka, 13 - 1/4” Nastavci: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mm 17 - 1/2” Gedore: 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 8 - 1/4” Produžene gedore: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (dužina 50 mm) 5 - 1/2” Produžene gedore: 14, 15, 17, 19, 22 mm 2 - 1/2” Nastavci za svećice: 16 mm & 21 mm 3 - Hex ključ: 1.5, 2, 2.5 mm 18 - Nastavci: SL4, 5.5, 6.5 PHI, 2 PZI, 2 HEX3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 27,30 (dužina 32mm) 17 - Nastavci: (30L) SL8, 10, 12 T40, 45, 50, 55, PH3, 4 PZ3, 4 HEX7, 8, 10, 12,14 (dužina 30mm)" EMG 330553

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  9.523 RSD

  80,73 €

 • O knjizi: Radosno i s ponosom objavljujemo da su se upravo pojavila Izabrana dela Mihaela Endea u zaštitnoj kutiji. Naizgled nespojive ilustracije nekoliko ilustratora (od kojih je knjigu Momo ilustrovao sam autor!) čine ovaj komplet i vizuelno veoma interesantnim. Ende je jedan od najslavnijih i najpopularnijih nemačkih pisaca dvadesetog veka, pre svega zahvaljujući svojim knjigama za decu, koje uvlače čitaoce u svetove pune vizionarske i simboličke moći. Priključite se Bastijanu u Zemlji Fantaziji, prošetajte s Momo do starog amfiteatra, pomozite Džimu da pronađe 13 divljih gusara… i shvatićete zašto se Mihael Ende svrstava u klasike dečje književnosti zajedno s Tolkinom, Ričardom Adamsom… Biće Vam jasno i da je veoma uticao na moderne autore kao što su Džoana Rouling, Roald Dal…

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  4.392 RSD

  37,23 €

 • Na gotovo 800 strana ove knjige nalaze se integralne verzije tri Tvenova remek-dela: Tom Sojer Kraljević i prosijak Jenki na dvoru kralja Artura Naslovnu ilustraciju uradio je Aleksa Gajić, pogovor je napisao David Albahari. Posebna vrednost ovog izdanja je gotovo 600 ilustracija iz prvih izdanja ovih dela, sa kraja XiX veka.

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  1.980 RSD

  16,78 €

 • O knjizi: U dru­goj knji­zi "Pesme" Ljubomira Si­mo­vi­ća, ko­ja s pr­vom či­ni ne­ras­ki­di­vu ce­li­nu, raz­vr­sta­na je Si­mo­vi­će­va po­e­zi­ja iz knji­ga "Por­tus re­gi­us", "Su­bo­ta", "Gor­nji grad", "Lju­ska od ja­je­ta" i "Tač­ka". Upa­dlji­va je lir­ska i in­te­lek­tu­al­na pe­sni­ko­va zre­lost, a ra­ni­je na­go­ve­šta­va­na vi­zi­o­nar­ska moć do­sti­že ne­ko­li­ko svo­jih vr­hu­na­ca. Zvuk i smi­sao re­či sla­žu se sa slu­hom i ka­zi­vač­kim za­do­volj­stvom ko­ji od­li­ku­ju od po­čet­ka ovaj iz­vor­ni ta­le­nat.

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  786 RSD

  6,66 €

 • O knjizi: Po­e­zi­ja Lju­bo­mi­ra Si­mo­vi­ća te­mat­ski je gru­pi­sa­na u Oda­bra­nim de­li­ma - "Pesme", u 2 knji­ge. Pr­va knji­ga ob­u­hva­ta po­e­zi­ju iz knji­ga "Slo­ven­ske ele­gi­je", "Ve­se­li gro­bo­vi", "Šle­mo­vi", "Uoči tre­ćih pe­tlo­va", "Vi­dik na dve vo­de", "Igla i ko­nac", "Is­toč­ni­ce" i pe­smu"De­set obra­ća­nja Bo­go­ro­di­ci Tro­je­ru­či­ci hi­lan­dar­skoj".Od svo­je pr­ve knji­ge pe­snik je ujed­na­čen i si­gu­ran li­ri­čar, a nje­go­va pe­snič­ka ver­ti­ka­la uz­ne­la ga je do jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih sa­vre­me­nih srp­skih pi­sa­ca.

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  786 RSD

  6,66 €

 • Prva knjiga (od pet planiranih) sabranih dela pionira srpskog i jugoslovenskog stripa – Đorđa Lobačeva. Knjige će hronološki pratiti Čika-Đorđev rad od najranijeg, nikad objavljenog, stripa nacrtanog svojoj budućoj supruzi, preko burnih tridesetih, ratnih i posleratnih godina, pa sve do poslednjih radova koje je namenio srpskoj deci u godinama neposredno pred smrt. Prva knjiga će vas upoznati sa prvom fazom Lobačevljevog bavljenja stripom, donekle naivnih pokušaja reinterpretacije američkog stripa u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, koje se zaključuje stvaranjem po mnogo čemu jedinstvenog... romana Janka Veselinovića „Hajduk Stanko“. Ova knjiga obuhvata i najranije radove posvećene njegovoj dalekoj otadžbini koju još nije video svojim očima, literarne obrade Vernovog „Carevog glasnika“ i Puškinovog „Dubrovskog“. Mnoga od dela koje ćete videti u ovom, prvom, tomu po prvi put se objavljuju

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  1.760 RSD

  14,92 €

 • O knjizi: Prva knjiga u serijalu 4 1/2 prijatelja. U prvoj epizodi, svakodnevica mladih detektiva poprima sasvim neobičan tok nakon što je Rotkvica u obližnjoj šumi otkrio omalenu pećinu, i u njoj mapu zakopanog blaga. Posle novih neočekivanih otkrića, događaji se nižu vrtoglavom brzinom, a uzbuđenjima i dovijanju mladih mudrijaša kao da nema kraja…

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  479 RSD

  4,06 €

 • Elizabet radi u velikoj korporaciji kada započinje vezu sa muškarcem kojeg je slučajno srela. Njihovo seksualno uzbuđenje zasniva se na kombinaciji dominacije i potčinjavanja, i kako njihova veza napreduje, tako oni razvijaju sve opasnije i složenije varijacije tog sadomazohističkog obrasca. Na kraju Elizabet gubi svu kontrolu nad svojim telom – i umom. Hladno i objektivno, što opisana iskustva i osećanja čini još naglašenijim, Elizabet Maknil vešto plete priču i poziva vas u svoj očaravajući i opasni svet Devet i po nedelja – svet koji nećete lako zaboraviti. Decenijama pre Pedeset nijansi – sive ovaj snažan erotski dnevnik uzdrmao je svet i inspirisao legendarni film sa Mikijem Rurkom i Kim Bejsinger. To je istinita priča, toliko neobična, toliko strasna i toliko ekstremna u svojoj psihologiji i seksualnosti da će vas ostaviti bez daha.

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  599 RSD

  5,08 €

 • Piatnik karte 2/1-NR 1 Standard (dupli špil)

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  619 RSD

  5,25 €

 • O knjizi: U ovom drugom tomu, Aomame i Tengo, sticajem neobičnih događaja, potvrđuju svoje sumnje da se nalaze u drugom vremenu – u godini 1Q84 – iz kojeg ne mogu da se vrate natrag u 1984. godinu i svoje realno vreme. Njihova ljubav, iako je čini samo stisak ruke u detinjstvu, jedina je istinska i prava u ovom romanu. Ona je pokretač svih dešavanja i jača uprkos njihovoj razdvojenosti, a oni se sve više približavaju jedno drugom.Murakami se u ovom nastavku produbljeno bavi filozofskim temama, odnosom dobra i zla, krivice i kazne i, pre svega, smislom života, stavom prema smrti, žrtvovanjem, ali i porodičnim vezama i, neizostavno, ljubavlju. „Ako u svetu nema ljubavi, sve je iluzija i imitacija.“Autor nas upozorava da ljubav jeste glavni pokretač, ali je u modernom svetu često nema onde gde najviše treba da je bude – između muža i žene i roditelja i dece.Poznat, i zbog toga u Japanu često kritikovan

  Izvor

  www.e-trafika.rs
  842 RSD

  7,14 €

609

Proizvoda