Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.knjige.kombib.rs

716

Proizvoda
  regulative na tom području .. Kratak sadržaj: Poglavlje 1: Osnovni pojmovi Poglavlje 2: Hardver Poglavlje 3: Softver Poglavlje 4: Informacione mreže Poglavlje 5: Korišćenje informacionih tehnologija u svakodnevnom životu Poglavlje 6: Zdravlje, sigurnost i okolina Poglavlje 7: Sigurnost Poglavlje 8: Autorska prava i zakon Knjiga 2 Modul 2: Upotreba računara i rad sa datotekama Od kandidata se zahteva znanje i sposobnost u korišćenju osnovnih funkcija personalnog računara i njegovog operativnog sistema, prilagođavanje osnovnih postavki na računaru, poznavanje help funkcije, kako prekinuti rad aplikacije... o kompjuterskom virusu, mora znati da koristi anti-virusni softver, kao i alate za uređivanje teksta. Kratak sadržaj Poglavlje 1: Računar Poglavlje 2: Radna površina - desktop Poglavlje 3: Upravljanje datotekama Poglavlje 4: Virusi Poglavlje 5: Upravljanje štampanjem

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  390 RSD

  3,31 €

 • NORMATIVI 1Pripremni radovi na gradilištu, Zemljani radovi, Zidarski radovi, Prenos građevinskog materijala.NORMATIVI 2Armirački radovi, Betonski radovi, Tesarski radovi.NORMATIVI 3Montažni radovi, Krovopokrivački radovi, Fasaderski radovi i cevasta skela, Keramičarski radovi, Veštački kamen, Kamenorezački radovi, Teracerski radovi, Podopolagački radovi, Staklorezački radovi, Molersko-farbarski radovi, Izolaterski radovi, Bravarski radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi.

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  11.988 RSD

  101,62 €

  angažovaniji nego ikad, s namerom da mnoge važne teme modernog sveta dovede u fokus - političke zločine, tumačenje istorije, nasilje, religiozni fanatizam, slobodu, ali i nastanak književnog dela, granicu između laži i istine, realnosti i fikcije... U 1Q84 svet je pun zlostavljanja, napuštanja, nasilja, gotovo...Knjiga 1 U japanskom jeziku slovo Q i broj 9 isto se izgovaraju. Kada se 1Q84 izgovori na japanskom, dobije se 1984, što je direktna aluzija na poznati roman Džordža Orvela koji se više puta i pominje i citira na ovim stranicama. Čitalac zajedno sa glavnim likovima lebdi između 1984. godine i paralelnog vremena u godini 1Q84. Prvi tom ovog kapitalnog romana pokriva period od aprila do juna i kroz poglavlja koja se naizmenično smenjuju pratimo priče dvoje glavnih junaka - Aomame i Tenga. Ona je instruktorka borilačkih veština, član misteriozne organizacije koja sprovodi pravdu ubijajući nasilnike

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.998 RSD

  16,94 €

 • Priručnik za pripremu ECDL ispita, Syllabus 5.0 modul 1 i 2.

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  880 RSD

  7,46 €

  - ploče u jednom pravcu, kao i izmeštanje dela gradiva koje se odnosi na granično stanje upotrebljivosti u obim predmeta Prethodno napregnuti beton. Tako su formirana dva nova predmeta – Teorija betonskih konstrukcija 1 i Teorija betonskih konstrukcija 2. Deo promena u novoakreditovanom programu podrazumevao je i prelazak na primenu novog standarda u projektovanju armiranobetonskih konstrukcija: SRPS EN1992-1- 1: Evrokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade, koji je praćen odgovarajućim Nacionalnim prilogom SRPS EN 1992-1-1/NA. Iako su nastavnici sa ove... za pripremu pismenog i usmenog dela ispita. Zamajac tome predstavlja knjiga Teorija betonskih konstrukcija (2018) autora prof. Snežane Marinković i doc.dr Nenada Pecića, koja osim objašnjenja dimenzionisanja prema EC2 pruža i sveobuhvatan pogled u savremeni pristup analizi armiranobetonskih konstrukcija. Zbog

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  2.750 RSD

  23,31 €

  Komplet se sastoji od 14 knjiga koje sadrže izabrana dela Dostojevskog. Luksuzno izdanje izabranih dela jednog od najvećih pisaca svih vremena! Romani: 1. Zločin i kazna, 1866 – prelazni oblik prema modernom romanu, virtuozni roman na temu savesti; 2. Idiot, 1868 – apologija dobrote, pravoslavlja i lepote; 3. Braća Karamazovi, 1879—1880 – kruna piščevog stvaralaštva; 4. Dečko, 1875 – filozofsko razmatranje motiva i cilja, neverovatno poniranje u dubinu mlade ljudske duše; 5. Zli dusi, 1871–1872 – „antinihilistički roman“; 6. Poniženi i uvređeni, 1861 – roman-feljton, apologija ljubavi; 7. Zapisi iz... spisa, roman o iskušenjima kockarske strasti; 10. Jadni ljudi, 1846 – roman u pismima, prvi socijalni roman u ruskoj književnosti; 11. Dvojnik, 1846 – psihološka studija na temu razdvojene ličnosti, prvi psihološki roman u ruskoj književnosti. Pripovetke: 12. Bele noći 13. Pripovetke 1 14. Pripovetke 2

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  18.000 RSD

  152,58 €

  OBAVEŠTEVAMO VAS DA JE IZAŠLO II DOŠTAMPANO IZDANJE KNJIGE. Šta ćete naučiti - Kreirajte aplikacije za različite platforme, koristeći C# 7.1 i .NET Core 2.0. - Istražite ASP.NET Core 2.0 i naučite kako da kreirate profesionalne web sajtove, servise i aplikacije. - Poboljšajte performanse aplikacije... i manipulišite podacima, koristeći LINQ. - Zaštitite podatke, koristeći enkripciju i heširanje. Opis knjige Knjiga „C# 7.1 i .NET Core 2.0 – Moderno međuplatformsko programiranje“ je vodič za kreiranje moćnih aplikacija za više platformi upotrebom verzija C# 7.1 i .NET Core 2.0. Ona vodi čitaoce, sa bilo kojim.... Ima Computer Science BSc (Hons) diplomu, stečenu na Univerzitetu u Bristolu, u Velikoj Britaniji. Kratak sadržaj Poglavlje 1 Zdravo C#!, dobrodošao .NET Core! Poglavlje 2 C# 7.1 Poglavlje 3 Govoriti C# jezikom Poglavlje 4 Kontrolisanje toka, konvertovanje tipova Poglavlje 5 Pisanje funkcija

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  2.860 RSD

  24,24 €

 • .Priručnik karakteriše jasnoća, jednostavnost i logičnost misli i prikaza te kao takav predstavlja vredandoprinos ovoj tematici sa inače malobrojnom literaturom.1. UVOD1.1 Imenovanje, određivanje i izuzimanje veštaka1.2 Način veštačenja i odgovornost2. UTVRĐIVANJE UZROKA POŽARA2.1 Metode utvrđivanja centra požara2.1.1 Statička metoda2.1.2 Dinamička metoda2.1.3 Metoda eliminacije3. TRAGOVI POŽARA3.1 Uviđaj i tragovi u okolini objektaSituaciono veštačenjeKabinetsko veštačenjeDim..3.2 Spoljašnji tragoviOkrugle, ili elipsatste rupe na stakluIzgled malteraObičan betonLaki betonOpekaKamen3.3 Unutrašnji tragoviUlazna vrata...Požar na vozilu4. Eksplozije - uzročnici požaraPrašineTehničke eksplozijeREFERENCE5. Moja iskustvaPrimer br. 1: Iskustva iz požara u vojnom odmaralištu u KuparimaPrimer br. 2: Vansudsko veštačenje uzroka požara i eksplozijePrimer br. 3: Veštačenje uzroka požara za vreme žetvePrimer br. 4: Kontrolno veštačenje

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.210 RSD

  10,26 €

 • čitaoci naći u njemu interesantne šeme koje dosad nisu videli, prave bisere inženjerske invencije. Mogu je koristiti srednjoškolci i studenti a takođe i inženjeri koji svakodnevno rade na projektovanju i realizaciji elektronskih uređaja.1. OSNOVNA RAZMATRANJA 1.1. Uvod 1.2. Šematski prikaz OP 1.3. Unutrašnja struktura OP 1.4. Oblici kućišta i raspored izvoda 1.5. Primeri standardnih OP 2. IDEALAN OPERACIONI POJAČAVAČ 2.1. Karakteristike idealnog operacionog pojačavača 2.2. Rad idealnog pojačavača 2.2.1. Rad bez povratne sprege – komparator2.2.2. Negativna povratna sprega – pojačavač 2.2.3. Pozitivna povratna sprega – komparator sa histerezisom 2.3. Osnovna kola sa idealnim OP 2.3.1. Komparator 2.3.2. Invertujući pojačavač 2.3.3. Sabirač napona - invertujući 2.3.4. Neinvertujući pojačavač 2.3.5. Sleditelj napona – buffer2.3.6. Integrator 2.3.7. Diferencijator2.3.8. Kolo za uzorkovanje – sample & hold 2

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.490 RSD

  12,63 €

  na Linux 1.2 Izbor Linux distribucije 1.2.1 Istorija i izbor 1.2.2 Izbor Linux distribucije 1.3 Nabavka Linux distribucije 1.4 Ispitivanje Linux-a 1.4.1 Pravljenje Linux instalacije na disku ili USB flešu 1.4.2 Pokretanje linux-a 1.5 Instaliranje Linux-a 1.6 Kretanje po Linux-u (navigacija) 1.6.1 Prijavljivanje (log) 1.6.2 Sistem izbora (meni) 1.6.3 Ažuriranje sistema 1.6.4 Virtuelni desktop 1.6.5 Rad sa mišem 1.6.6 Uključivanje i isključivanje lozinke za čuvanje ekrana (screensaver) 1.6.7 Izmena slike na ekranu (wallpaper) 1.6.8 Isključivanje zvukova 1.6.9 Promena vremena i datuma 1.6.10 Dodavanje prikaza aktivnosti na mreži 1.6.11 Dodavanje korisnika 1.7 Linux fajl sistem 1.8 Instalacija i uklanjanje aplikacija 1.8.1 Primer instalacije aplikacije 1.8.2 Uklanjanje aplikacije 1.8.3 Drugi metodi instalacije programa 1.9 Svakodnevne aplikacije i zadaci 1.9.1 Svakodnevne aplikacije koje rade

  Izvor

  www.knjige.kombib.rs
  1.540 RSD

  13,05 €

716

Proizvoda