Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Sajt

  www.knjizara.com

52

Proizvoda
  Ovo novo izdanje sadrži KOMPLETNE KRIVIČNE PROPISE U POTPUNIM TEKSTOVIMA SA SVIM IZMENAMA I DOPUNAMA (knjiga 1 i knjiga 2.)KNJIGA 1. (krivično-materijalni propisi) sadrži: 1. KRIVIČNI zakonik; 2. NOVI ZAKON o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima; 3. ZAKON o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica; 4. NOVI ZAKON o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela; 5. ZAKON o odgovornosti pravnih lica za krivična dela.KNJIGA 2. (krivično-procesni propisi) sadrži:1. NOVI ZAKONIK o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/2013 i 45/2013.

  Izvor

  www.knjizara.com
  2.343 RSD

  19,86 €

  Ovo NOVO izdanje sadrži POTPUNE tekstove sledećih Zakona: 1. KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/05, 88/05-ispravka, 107/05-ispravka, 72/09, 111/09 i 121/12)sa Registarom pojmova; 2. NOVI ZAKON o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013); 3. ZAKON o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 85/05); 4. NOVI ZAKON o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013); 5. ZAKON o odgovornosti pravnih lica za krivična dela ("Sl. glasnik RS", br.

  Izvor

  www.knjizara.com
  1.324 RSD

  11,22 €

  Osnovni pojmovi i instituti opšteg dela krivičnog prava izloženi su na bazi pozitivnopravnih rešenja sadržanih u: ?rivičnom zakoniku, Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, Zakonu o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakonu o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija i Zakonu o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, s izmenama i dopunama koje su u primeni na dan 1. juna 2018. godine.

  Izvor

  www.knjizara.com
  1.158 RSD

  9,82 €

  Krivični zakonik je objavljen u "Sl. glasniku", br. 85 od 6.10.2005.godine, i počeo je da se primenjuje od 1.01.2006.godine. Osnovni tekst zakonika se menjao tokom 2009. godine dva puta, tako da je promene ”pretrpelo” oko 200 članova. Najnovijim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik", br. 121 od 24.12.2012.), uvodi se osam novih krivičnih dela, četiri prestaju da važe a trideset šest članova se menjaju, odnosno dopunjuju.U skladu sa napred navedenim brojnim promenama osnovnog teksta Krivičnog zakonika i odredbama člana 5. st. 1. i 2.

  Izvor

  www.knjizara.com
  1.528 RSD

  12,95 €

  Mnogo najinovativnijih, najznačajnijih i najvrednijih istorijskih dela dvadesetog veka napisano je u Francuskoj. La nouvelle histoire, kako je ponekad zovu, čuvena je kao francuska, i isto toliko kontraverzna kao la nouvelle cuisine. 1. Znatan deo ove nove istorije je delo grupe koja je sarađivala u časopisu osnovanom 1929., a koji je veoma prikladno poznat kao Anali.2. Ostali uglavnom zovu ovu grupu «škola Anala», ističući ono što im je zajedničko, dok oni unutar grupe često poriču postojanje takve grupe, naglašavajući individualne pristupe unutar grupe.3.

  Izvor

  www.knjizara.com
  654 RSD

  5,54 €

  Zbornik Bahtinovih radova iz poetike i književne istorije sastoji se od sledećih tekstova:1) Roman o vaspitanju i njegov značaj u istoriji realizma;2) Vreme i prostor u Geteovim delima;3) Dramska dela Lava Tolstoja;4) Idološki roman Lava Tolstoja;5) Satira;6) Problem govornih žanrova;7) Odgovor na pitanja redakcije „Novog mira";8) Problemi teksta u lingvistici, filologiji i drugim humanističkim naukama.To su dovršeni ili gotovo dovršeni radovi, nastali imeđu dva svetska rata i kasnije, u kojima se vide problemi kojima se autor bavio i gde se pokazuje izuzetna širina njegovih istraživanja. U „Romanu o vaspitanju...

  Izvor

  www.knjizara.com
  1.309 RSD

  11,1 €

  Naziv Opšta lingvistika preuzet je iz administrativnog naziva ženevskih predavanja. Taj naziv, dat pod uticajem nemačkog izraza Allgemeine Sprachwissenschaft, bio je u čestoj upotrebi u francuskom jeziku početkom XX veka, ali on nikako nije pokrivao jedinstveni pojmovni sadržaj. Silven Oru, na osnovu pregleda dela koja su objavljena na nemačkom,engleskom i francuskom između 1870. i 1930, utvrdio je da su se pod opštom linvistikom podrazumevale ponekad čak i pet oblasti: 1. Saznanja o opštoj lingvistici i njenim rezultatima; 2. Radovi o jeziku namenjeni široj publici; 3. Enciklopedije koje zahvataju znanja o jezicima; 4. Metodološke rasprave; 5.

  Izvor

  www.knjizara.com
  1.402 RSD

  11,88 €

  Reč je o političkoj smeni Aleksandra Rankovića. Brionski plenum je kolokvijalni naziv za IV plenarnu sednicu CKSKJ, 1.jula 1966. u hotelu Iskra, na Brionima, na kojoj je zbog afere prisluškivanja iznuđena ostavka Rankovića. On je označen kao glavni krivac zbog čega je podneo ostavke na sve funkcije. Uprkos pojavi određenog broja publicističkih dela, većina naslova parcijalno obrađuje ovu temu, pa izgleda da slučaj Ranković do danas nije u potpunosti razjašnjen.

  Izvor

  www.knjizara.com
  1.210 RSD

  10,26 €

  Ovo izdanje predstavlja skup odabranih sentenci izrađenih na osnovu odluka Višeg trgovinskog suda, u periodu do 1. januara 2010. godine, odnosno odluka Privrednog apelacionog suda, u periodu posle 1. januara 2010. godine, u sporovima iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Sentence su sistematizovane u tri dela. Prvi deo se odnosi na zaštitu žigova, drugi na zaštitu autorskog i srodnih prava, a treći na ostala prava (patent, industrijski dizajn, pravo konkurencije, poslovno ime). Svaki deo je sistematizovan u tri podgrupe koje se odnose na sporna pitanja procesnog prava, materijalnog prava i u vezi sa privremenim merama.

  Izvor

  www.knjizara.com
  654 RSD

  5,54 €

  njiga kroz 12 poglavlja, obrađuje tehniku i tehnologiju korišćenja sunčeve energije u njenom toplotnom i fotoelektričnom obliku, kao i opštu problematiku koja se odnosi na uslove, pogodnosti, mogućnosti i stanje korišćenja sunčeve energije u Srbiji.SADRŽAJ 1. UVOD 2. SUNČEVA ENERGIJA 2.1. Globalno, direktno, difuzno i reflektovano zračenje 3. POTENCIJAL SUNČEVE ENERGIJE 3.1. Sunčevo zračenje u Srbiji 3.1.1. Optimalni nagib i orijentacija površine za prijem globalnog zračenja Optimalan nagib prijemne površine Optimalna orijentacija prijemne površine 3.2. Sunčevo zračenje - za veća mesta u Srbiji 4.

  Izvor

  www.knjizara.com
  1.760 RSD

  14,92 €

52

Proizvoda