Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Tag

  Istorija i teorija književnosti i jezika

3

Proizvoda
 • odlomak ruskog Studitskog tipika s kraja XII (?) – početka XIII veka iz zbirke Zografskog manastira (br. 1058a), za koji se dugo mislilo da je nestao, i bugarski prepis Pandektā Nikona Crnogorca iz treće četvrtine XIV veka (br. 516a), koji je nedavno pronađen pri sređivanju arhiva manastira Svetog Pantelejmona. On je nekada pripadao manastiru Svetog Pavla i njegov prvi pisar se pouzdano identifikuje sa proslavljenim trnovskim pisarem jeromonahom Lavrentijem. Ovde se mora pomenuti i poslednji rukopis koji je, krajem 2016. godine, nabavio manastir Hilandar – srpski Čti-minej za septembar s kraja XIV veka... filigranološkog albuma Radomana Stankovića, koji obuhvataju vodene znake od XIV do XVII veka, izgleda da su konačno rešena mnoga pojedinačna pitanja vezana za datiranje kako samih kodeksa, tako i njihovih poveza.
  Malobrojne izmene nazivā i datiranja kodeksā nisu se odrazile na raspored opisā u novom izdanju

  Izvor

  www.kupindo.com
  3.790 RSD

  32,13 €

 • je 11. jula 1997. godine na temi Tipovi smijeha u srpskoj umjetničkoj prozi 19. vijeka na Filološkom fakultetu u Beogradu.

  Na Filozofskom fakultetu u Nišu 1989. godine počeo je da radi kao asistent-pripravnik za Srpsku književnost 18. i 19. veka. U vremenu od februara 1991. godine do aprila... oblast Srpska književnost (Srpska književnost 18. i 19. veka) izabran je na Filozofskom fakultetu u Nišu 20. maja 2008. godine.

  Bio je šef Katedre za srpsku književnost (2000—2002), prodekan i glavni i odgovorni urednik izdavačke delatnosti na Filozofskom fakultetu u Nišu (2002—2004), član Saveta Univerziteta u Nišu (2002—2006), kao i Senata Univerziteta u Nišu (2010-2016). Funkciju dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu obavljao je u dva izborna mandata, od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2016. godine.

  Predsedništvo SANU, na osnovu Odluke Centra

  Izvor

  www.kupindo.com
  300 RSD

  2,54 €

 • , usled političkih promena, napušta svoju rodnu zemlju i dolazi u Prag kao član Sovjetske diplomatske misije da nastavi svoje doktorske studije. U Pragu se sprijateljuje sa brojnim češkim književnicima. Takođe je impresionirao češke akademike svojim izučavanjem čeških stihova. Godine 1926. on zajedno sa N... kulture. Iako su njihovi pristupi bili različiti, njihova saradnja je bila veoma korisna za slavistiku i lingvistiku 20-og veka. U to vreme Jakobson je napisao brojne radove iz fonetike i 1929. godine on koristi termin strukturalizam da bi prvi put opisao šta je distinkcija u ruskim studijama. Jakobsonova... kojeg taj glas stoji u fonološkoj opoziciji prema drugom glasu.

  Princip binarnosti (dihotomije) ispoljava se u svrstavanju jezičkih jedinica u parove od po dva člana između kojih postoji opozicija po prisustvu, odnosno odsustvu karakterističnog obeležja. Postojanje distinktivnih obeležja

  Izvor

  www.kupindo.com
  1.190 RSD

  10,09 €

3

Proizvoda