Pretraži oglase
Učitavam pretragu,

molimo sačekajte...

Ceger.rs je pretraživač proizvoda. Da bi ste otišli na sajt prodavce kliknite na proizvod.
 • Tag

  Prirodne nauke

9831

Proizvoda
 • Prvo izdanje, 2012, 16,5 x 23,5 cm, 464 str., tvrdi povez, latinica.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.000 RSD

  8,48 €

 • Priručnik pripremljen kako bi učenici srednjih škola mogli da na jednostavan, brz i pregledan način obnove odgovarajuće gradivo iz matematike. Posebno će poslužiti učenicima IV razreda kao proprema za polaganje prijemnog ispita na pojedinin fakultetima.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  770 RSD

  6,53 €

 • Ova zbirka zadataka sadrži veliki broj ilustrovanih primera iz matematičke analize, diferencijalnog i integralnog računa, diferencijalnih jednačina, a tu su i osnove približnog računa. Na početku svakog odeljka data su kratka ali potpuna teoretska objašnjenja, kao i lep broj rešenih primera. Za sve numeričke zadatke data su rešenja na kraju knjige, a za teže zadatke (označeni sa jednom ili dve zvezdice) data su i kratka uputstva. Dodaci sadrže najvažnije tablice i nacrtane krive. Tekst sadrži preko sto grafičkih prikaza.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
 • Knjiga je orijentisana na tumačenje osnovnih koncepata statistike uz obilje primera i zadataka od kojih je deo u potpunosti rešen, a deo ostavljen za samostalnu vežbu. Kompjuterski pristup je izražen kroz ekstenzivno korišćenje savremenog softvera, posebno Excel-a. Sadržaj knjige odgovara programima statistike na našim fakultetima tako da je ona prvenstveno namenjena studentskoj populaciji, a može biti od koristi i statističarima iz prakse.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.520 RSD

  12,88 €

 • Ova knjiga obuhvata temu rekreativne matematike, zanimljivih matematičkih problema i zagonetki. Da bi problemi dobili na efektnosti i savremenosti, uključeno je i nekoliko komjuterskih programa. Tema knjige su elementarni problemi, logički problemi, polimino, disekcije i kompozicije, kombinatorni problemi, geometriski problemi, ekstremalni problemi, između matematike i šaha i razni drugi. Na kraju svakog poglavlja nalaze se rešenja za svaki matematički problem.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
 • Delo Geometrija čuvenog francuskog filozofa, matematičara i začetnika racionalizma, Renea Dekarta, predstavlja osnovu današnje analitičke geometrije. Uprkos tome što su pojedine ideje iznete u delu bile pod uticajem Dekartovih prethodnika, niko pre njega nije povezao algebru i geometriju. Učinio je to tako što je geometrijske figure predstavio pomoću algebarskih jednačina. Ove inovativne metode omogućile su brže rešavanje problema, od kojih se neki bez odgovarajuće algebre ne bi mogli ni rešiti. Takođe, u ovom delu Dekart je uveo i danas poznate konvencije za obeležavanje konstanti i promenljivih, kao i metod za izolaciju korena, tzv. Dekartovo pravilo znakova. Delo je objavljeno 1637, kao dodatak čuvenoj Raspravi o metodi, u kojoj ukazuje na potrebu da se revidiraju dotadašnje metode i pojmovi na kojima su izgrađene naučne teorije. Pored Geometrije, objavljena su još dva dodatka, Dioptrija (La Dioptrique) i Meteori (Les Meteores). Ovim dodacima Dekart je želeo da na praktičnom primeru pokaže da je njegov metod bolji od tradicionalnog.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  682 RSD

  5,78 €

 • Autori knjge: Duško Letić, Nenad Cakić i Branko Davidović. Smatra se da su matematičari u 16. veku znali manje nego grčki matematičari u vreme Arhimeda. Danas, vode ove egzaktne discipline toliko su narasle da najbolji matematičari mogu znati samo 5% čitavog korpusa znanja iz ove nauke. Činjenica je da se svake godine objavljuje više stotina hiljada matematičkih teorema. Kao posledica, u jednom malom segmentu sagledavanja tog horizonta, javljaju se mnoge matematičke konstante. O konstantama Kako su nastale. Istorija govori da su oduvek bile tu. Vladaju svemirom, samo ih treba pronaći. Imaju kraljicu zvanu π. Toliko je mistična kao za Egipćane bog Ra, ali moćnija od njega. Jer ona vlada Orionom. Katkada je veoma bliska, i oni koji je ne poznaju mogu je potpuno razumeti. A onda se udalji, duboko religiozna. Nalazi se svuda, samo presvučena u drugoj simbolici i kodovima i uvek predstavlja odnos obima i prečnika tajanstvenog kruga. To joj je dom. Ali kako su se milenijumi ređali uselila se u ljudske domove preko raznih formula, te su joj ljudi pripisali božansku moć. Šalje nam pozdrave preko Arhimeda, kod koga je boravila u mislima. Nečujno se tog dana spustila do užarenog peska pokazavši odnos obima i prečnika kruga. Arhimed se zapita: Da li si ti 22/7? Ne, ja sam beskrajna i iracionalna i nećete me moći dokučiti do kraja. Sa Ojlerom sam šetala obalama Neve. No on je voleo kraljicu e. Sada idem do Ramanudžana, jer sam samo njemu obećala božansku pesmu. Bila je namenjena Ojleru, ali on je našao drugu boginju. I, zapisivao ih je Indus u tajnosti, a onda je svetu podario predivne stihove. Pesma Brame širila se van Indije. Izdao me je da su moji, ali ja nisam izdala njega. Ispratila sam ga poslednjim stihom. Kod ovih pustinjaka sam samo boravila da ih vidim i da me vide, ali tu sam na zemlji od kada je ona postala sfera. U galaksiji sam od kada je on postao spiralan. U svemiru sam od kada je on postao fraktalan. U nukleusu sam od kada u njemu vladaju sile i geometrija. U entropiji sam od Hokinga. U singularitetu sam od njegovog početka. Jedino mi je on ravan. Sa njim ću ostati kada sve bude u njemu. Ja nisam sama. Moji anđeli su mnogobrojni i niko ih nije dirao u inkviziciji. Nas je puno. Tako su se pojavili arhangeli: e, φ, γ, ζ, ... Uberite nas jer mi smo vaše, kao što su jagode njihovih polja, zauvek. Kratak sadržaj Predgovor1.0 UNIVERZUM BROJEVA 1.1 Pojam broja1.2 Brojevi i matematičke konstante1.3 Neke kategorije brojeva1.4 Hipoteza o kontinuumu brojeva1.5 Pregled nekih matematičkih konstanti1.6 Matematički algoritmi1.7 Paradigma prostih brojeva2.0 MATEMATIČKE KONSTANTE2.1 Euler-ova matematika2.2 Matematičke konstante: 0, 1, √-12.3 Alladi-Grinstead-ova konstanta ag2.4 Apéry-jeva konstanta ζ(3)2.5 Archimedes-ova konstanta π 2.6 Artin-ova konstanta a0 2.7 Backhous-ova konstanta B 2.8 Baxter-ova konstanta C2 2.9 Beraha-ova konstanta b 2.10 Bernstein-ova konstanta β 2.11 Bloch-ova konstanta bc2.12 Brun-ova konstanta B2 2.13 Cahen-ova konstanta τ i Silvester-ov redosled an2.14 Carefree konstanta K1, K22.15 Carlson-Levi-eva konstanta cl2.16 Catalan-ova konstanta G2.17 Champernown-ov broj C2.18 Champernown-ova konstanta Cb2.19 Copeland-Erdős-ova konstanta KE2.20 Delian-ova konstanta d22.21 Konstanta dvanaesti koren iz dva d2.22 Erdős-Borwein-ova konstanta EB2.23 Euler-ova konstanta e 2.24 Euler-Mascheroni-jeva konstanta γ 2.25 Favard-ova konstanta Kn 2.26 Faigenbaum-ove konstante δ i α2.27 Feller-ove konstante α k i β k 2.28 Feller-Tornier-ova konstanta ft 2.29 Flajolet-Odlyzko-ova konstanta fo 2.30 Fios-ova konstanta β2.31 Fransén-Robinson-ova konstanta F2.32 Freiman-ova konstanta fr2.33 Gauss-ova konstanta lemniskate S2.34 Gelfond-ova konstanta eπ2.35 Gelfond-Schneider-ova konstanta 2√22.36 Gieseking-ova konstanta ge2.37 Glaisher-Kinkeli-ova konstanta A 2.38 Goh-Schmuts-ova konstanta gs2.39 Konstanta zlatnog odnosa φ2.40 Golomb Dickman-ova konstanta GD2.41 Gompertz-ijeva konstanta g 2.42 Hafner-Sarnak-McCurley-ova konstanta H 2.43 Hall-Montgomery-ova konstanta δ 02.44 Heath-Brown-Moroz-ova konstanta h2.45 Heksagonalna entropijska konstanta Kh 2.46 Heptanacci konstanta h7 2.47 Hexanacci konstanta h6 2.48 Konstanta Jedan-devet Λ 2.49 Kac-ova konstanta c1 2.50 Karpekar-ova konstanta-broj 6174 2.51 Kepler-Bowkamp-ova konstanta KB 2.52 Khinchin-ova konstanta Kh 2.53 Komornik-Loreti-eva konstanta q0 2.54 Konstanta Koren iz pet √5 2.55 Konstanta kvadratnih brojeva qc2.56 Landau-Ramanujan-ova konstanta Lr 2.57 Laplace-ova konstanta λ 0 2.58 Leb-ova kvadratna konstanta Ι 2.59 Lebesque-va konstanta c 2.60 Legendre-ova konstanta Bn 2.61 Lengyel-ova konstanta Λ 2.62 Levy-eva konstanta Lv 2.63 Liouvlle-ova konstanta L 2.64 Logaritam ln(10) 2.65 Logaritam od dva ln2 2.66 Modelung-ova konstanta M32.67 Mertens-ova konstanta mo 2.68 Mills-ova konstanta Am 2.69 Murata-ova konstanta CM 2.70 Nielsen-Ramanujan-ova konstanta ak 2.71 Niven-ova konstanta cn 2.72 Norton-ova konstanta n 2.73 Omega konstanta Ω 2.74 Paper-Folding-ova konstanta pf 2.75 Konstanta parabole P2 2.76 Pell-ovi brojevi Pn i konstanta srebrni odnos δ 2.77 Pell-ova konstanta p 2.78 Pentanacci konstanta p5 2.79 Plastični broj ρ 2.80 Plouffe-ova konstanta U 2.81 Pólya-ova konstanta Po 2.82 Porter-ova konstanta P 2.83 Prouhet-Thue-Morse-ova konstanta θ 2.84 Pytagoras-ova konstanta √2 2.85 Rabbit-ova konstanta R 2.86 Iz Ramanujan-ovog notesa 2.87 Ramanujan-Soldner-ova konstanta μ 2.88 Recipročna Fibonacci-jeva konstanta ψ 2.89 Recipročna multifaktorijelna konstanta m(n) 2.90 Recipročna Lucas-ova konstanta l 2.91 Reny-eva konstanta Re 2.92 Salem-ova konstanta σ1 2.93 Sarnak-ova konstanta Cs 2.94 Shah-Wilson-ova konstanta П2 2.95 Sierpiński-eve konstanta K i S 2.96 Silver konstanta s 2.97 Silverman-ova konstanta sm 2.98 Somos-ova konstanta η 2.99 Stephens-ova konstanta sp2.100 Stieltjes-ove konstante γ n 2.101 Theodorus-uova konstanta √3 2.102 Tetranacci konstanta t4 2.103 Tribonacci konstanta t3 2.104 Vallée-ova konstanta v 2.105 Varga-inova konstanta V 2.106 Wallis-ova konstanta w 2.107 Weierstrass-ova konstanta σw 2.108 Wibraham-Gibbs-ova konstanta wg 2.109 Zeta konstante ζ 2.110 Zolotarev-Schur-ova konstanta σ 3.0 EPILOG 3.1 Približne vrednosti nekih konstanti 3.2 Rezultati sa približnim celobrojnim vrednostima 3.3 Primena matematičkih konstanti u fizici i tehnici 3.4 Integrisane konstanteBibliografija Indeks imena

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.210 RSD

  10,26 €

 • Brojevi, zagonetke, ludilo, religija i potraga za stvarnošću. U naše vreme, kada smo zahvaćeni vrtlogom tehnoloških inovacija koje, nepojmljivom brzinom, postaju deo neizbežne svakodnevice, dela poput STRASTI PREMA MATEMATICI Kliforda PIKOVERA postaju kapitalno dobro svakog aktivnog stanovnika ove planete. Suočen s potrebom društva da se nove generacije odgajaju s matematičkim obrascima i pojmovima koji su, još juče, bili nepojmljiva enigma i za najveće umove naše civilizacije, a danas na tim dostignućima funkcioniše gotovo sve što nam omogučuje normalan i udoban urbani život, Pikover je posegao za načinom koji i najveće skeptike oslobađa od straha prema novoj tehnologiji i matematiku pretvara u pravog ’kućnog mezimca’. Ovaj odvažni mudrac je sačinio knjigu koja nam limese, logaritme, multidimenzionalnu geometriju, teoriju skupova, račun verovatnoće, čini tako dostupnim i čitljivim kao da su osnovne računske radnje s kojima su se naše bake dovijale na pijacama. Opisati obim i rubove spoznaja o svetu do kojih smo došli uvek je bio vrhunski naučni izazov. Danas, kada se nove spoznaje objavljuju svakog meseca, veoma je važno obezbediti sredstva za brzo savladavanje novih predstava o svetu, u čemu je K. Pikover uspeo sa zadivljujućom lakoćom. Zahvaljujući STRASTI PREMA MATEMATICI čitalac će brzo shvatiti kako funkcionišu računari, robotika kojom smo sve okruženiji, kako zapravo izgleda Svemir čije smo zrno prašine, ali će istovremeno dostići razvoj svesti u meri neophodnoj da i sam uroni u istraživanje najvećih tajni prirode. Primeri i zadaci kojima nas Pikover uvlači u čudesni svet brojeva, protkani istorijskim referencama i pikantnim enigmama, bude nas iz tehnološke učmalosti i pripremaju za civilizacijske izazove koji, zapravo, sve više postaju naša svakodnevica. STRAST PREMA MATEMATICI je stoga već postala kapitalna, nezaobilazna odrednica za sve misleće ljude u našoj uzavreloj civilizaciji.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  2.040 RSD

  17,29 €

 • Prema nastavnim planovima i programima fakulteta gde se izučavaju finansije, bankarstvo, ekonomija, menadžment i srodne discipline matematika je obavezan predmet na prvoj godini u kome je dosta prostora posvećeno finansijskoj matematici. Tu spada izračunavanje prostog i složenog interesa, akumulirane i sadašnje vrednosti kapitala, račun anuiteta, amortizacija zajmova i formiranje fondova. Ono po čemu se ova knjiga razlikuje od drugih sa srodnom tematikom jeste minimiziranje broja formula i matematičkih izvođenja, kao i način izlaganja. Obuhvaćene metode su izložene sa akcentom na njihovu primenu.

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  1.520 RSD

  12,88 €

 • Igre brojevima za sve životne situacije. Matematika ne mora da predstavlja dugotrajno računanje koje nam ide na nerve i s kojim se đaci, nastavnici, roditelji i svi mi neprestano mučimo. Bavljenje matematikom može biti istinsko zadovoljstvo. • Kako da pronađete partnera iz snova? • Koliko piva morate otpiti iz konzerve da se ona ne bi prevrnula kad je spustite na plažu? • Kako da izbegnete saobraćajnu gužvu? • Da li se Geteov dah još uvek nalazi u vazduhu koji dišemo? Sve se to može izračunati! Mnogi od osnovnih matematičkih postupaka i operacija nastali su da bi se rešili sasvim praktični problemi. Na osnovu lako razumljivih i često iznenađujućih primera iz svakodnevnog života, Kristof Dreser nam objašnjava uobičajene računske postupke, kao što su unakrsno množenje, računanje s razlomcima ili račun verovatnoće. Odlična knjiga za ljubitelje matematike, ali i one kojima matematika ne ide baš od ruke!

  Izvor

  www.knjigaknjiga.com
  699 RSD

  5,93 €

9831

Proizvoda